/ Nyheder / Boligpolitik kræver stabile, langsigtede aftaler

Boligpolitik kræver stabile, langsigtede aftaler

EjendomDanmark anerkender den politiske aftale, hvor der frem mod 2035 afsættes 10 mia. kr. til at bygge flere almene boliger. EjendomDanmark havde håbet, at boligpolitikken kunne forankres bredere i Folketinget, fordi løsninger rækker rigtig mange år ud i fremtiden, fastslår branchens talerør.

Af

Der er nyt om almene boliger. Foto: ph2212, iStock

En ny politisk aftale er en realitet. Den udmønter sig i første omgang i 5 mia. kr. frem mod 2031, men omhandler reelt hele Nybyggerifonden, som forventes at indeholde 10 mia. kr. frem mod 2035.

“Byudvikling tager tid, og vi havde håbet på en endnu bredere aftale blandt Folketingets partier,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark og fortsætter:

“Vi er tilfredse med, at regeringen og forligspartierne med aftalen anerkender, at billige boliger i områder med dyre grunde kræver tilførsel af midler. Vi håber dermed, at denne aftale markerer et skifte, hvor der fokuseres mere på løsninger, der inkluderer alle relevante parter, og mindre på at skælde ud på private investorer, ejendomsudviklere og udlejere.”

Et vigtigt opgør med lange byggeprocesser

EjendomDanmark deler desuden regeringens ønske om at skabe hurtigere sagsbehandlingstider, hvor den lange administrative proces særligt er et problem i København.

Mange almene boliger opføres i dag i et samarbejde mellem de almene boligorganisationer og de private ejendomsselskaber, og det er derfor positivt, at den task-force, der skal se på de administrative udfordringer, også omfatter den private ejendomsbranche.

“Ejendomsbranchen deltager meget gerne konstruktivt i et hurtigt udvalgsarbejde, der kan sikre, at projekter ikke bliver måneder eller år forsinket – og dermed dyrere – fordi sagsbehandlingen ikke fungerer,” siger Jannick Nytoft.

Centralt stridspunkt mangler afklaring

Ud over aftalen om blandede byer forhandles der netop nu om planloven, hvor et bredt udsnit af folketingets partier er med i det eksisterende forlig.

Et af de centrale emner er boligministerens ønske om, at den kommunale mulighed for at stille krav om 25 procents almene boliger i nye byggeprojekter skal udvides til 33 procent. Det er også blevet forslået, at der skal stilles krav om rækkefølgen for opførelse af henholdsvis de almene og private boliger i nye byggeprojekter for at sikre at de almene opføres.

“Både de nye almene og de private boliger i fx København skal bygges og finansieres i en god dialog med kommunen. Det er alle interesserede i. Vi er bekymrede for et firkantet indgreb, der ikke tager hensyn til de konkrete udfordringer på de forskellige byggepladser. Firkantede regler vil ikke fremme almene boliger, men blot besværliggøre finansieringen og forsinke projekterne samlet set, hvilket i sidste ende medfører færre af de private boliger, som vi også har kæmpestor brug for,” siger Jannick Nytoft.

Han opfordrer derfor kraftigt til, at partierne i både planlovsforliget samt aftalepartierne bag Fonden for blandede byer tager hensyn til alle de vigtige aspekter af byudviklingen, så forsøget på at løse ét problem ikke ender med at skabe flere nye.