/ Nyheder / Boligindgreb: En katastrofe for ejendomsmarkedet

Boligindgreb: En katastrofe for ejendomsmarkedet

Der vil være voldsomme konsekvenser for ejendomsbranchen og andelsboligerne med den aftale, som en række partier torsdag aften præsenterede.

Af

Torsdag aften kom der en politisk aftale om moderniseringsparagraffen 5,2. Foto: CHUNYIP WONG/istock

”Indgrebet giver estimeret et tab på 25-35 % – eller 30-42 mia. kr. – til alle ejere af ældre udlejningsboliger, hvad enten det er pensionskasser, private investorer eller familievirksomheder. Det er en reel knockout, som ikke er langt fra reelt at afskaffe § 5,2 som moderniseringsparagraf,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark om aftalen.

Han henviser til, at der i aftaleteksten blandt andet er en 5-årig karensperiode, en lejebremse samt hårde krav ved energirenoveringer.

Andelsboligejendomme kommer med indgrebet også til at blive ramt på ejendomsværdierne, som vil falde med omkring 40 mia. kr., hvilket svarer til et forventet tab på 15-20 % af andelsboligejendommenes værdi, vurderer EjendomDanmark.

Vanskeligere at modernisere

EjendomDanmark regner med, at det med denne aftale vil blive særdeles vanskeligt at tiltrække investeringer, der kan bruges til at modernisere de ældre udlejningsejendomme.

”Hele forløbet viser desværre, at det faktuelle gik tabt i det storpolitiske spil, men vi havde håbet, at der trods alt ville være en grad af besindelse, så man ikke straffede en hel branche i flæng med store konsekvenser,” siger Jannick Nytoft.

”Der er brug for et velfungerende ejendomsmarked. Og vi har brug for, at de private ejendomsvirksomheder løbende moderniserer vores boligmasse, så vi undgår forslumning eller de milliardregninger, som skatteborgerne tidligere betalte for byfornyelse,” slutter han.

Ringe i vandet

Ejendomsbranchen bliver ofte betegnet som en supertanker, fordi du ikke kan røre ved noget, uden det spreder sig som ringe i vandet. Og et markant indgreb i moderniseringsparagraffen vil selvfølgelig også ramme bredt:

”Alle kan blive enige om, at enkelte brodne kar skal rette ind. Men det er en skam, at der bliver lovgivet ud fra enkelthistorier, fordi et indgreb også får konsekvenser for andelshavere, pensionsopsparere og skatteborgere,” siger Jannick Nytoft.

Fakta

  • En karensperiode på fem år medfører øjeblikkeligt et værditab for alle ældre ejendomme på 10-15 %.
  • Indgrebets øgede energikrav medfører værditab for ejendomsbranchen på gennemsnitligt 5-10 %.
  • Definitionen på det lejedes værdi ændres, så niveauet i praksis fastfryses. Det gælder både for lejemål, der allerede er moderniseret, såvel som dem der moderniseres i fremtiden. Det giver et forventet tab på 7 %.
  • Huslejebremsen lægger yderligere en dæmper på huslejeudviklingen. Det koster forventeligt ejendomsbranchen 3 %.
  • Krav om besigtigelse fra huslejenævnet inden udførelse af § 5,2-moderniseringer øger den administrative byrde, forlænger tomgangen og mindsker moderniseringsomfanget.
  • Gebyret ved tabte sager stiger med næsten 200 %.
  • Samlet vurderes indgrebet at medføre ejendomsbranchen et værditab på 25-35 % – eller 30-42 mia. kr.
  • Andelsboligejendomme kommer med indgrebet til at blive ramt på ejendomsværdierne, som vil falde med omkring 40 mia. kr., hvilket svarer til et forventet tab på 15-20 % af andelsboligejendommenes værdi.
Could not find post with assigned ID

Kontakt

Mere om moderniseringsparagraffen

De seneste år har der været fokus på moderniseringsparagraffen 5,2. Du kan læse analyser, se data og seneste nyt her.

Se mere her