/ Nyheder / Behov for justering af kommende lovforenkling

Behov for justering af kommende lovforenkling

EjendomDanmark tilslutter sig ambitionen om en forenkling af lejeloven og boligreguleringsloven, som er længe ventet. Selve sammenskrivningen gør det lettere for alle at finde rundt i paragrafferne, men der er ikke i tilstrækkelig grad tale om en reel forenkling af boligreglerne. Samtidig er den nye lov også en oplagt lejlighed til øget digitalisering, påpeger EjendomDanmark.

Af

EjendomDanmark har givet to høringssvar til sammenskrivningen. Foto: Catuncia, iStock

En længe ventet sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven er på trapperne. EjendomDanmark tilslutter sig ambitionen om en forenkling af reglerne.

Men selvom selve sammenskrivningen overordnet gør det lettere for både udlejere og lejere at finde rundt i paragrafferne, er der ikke tale om en reel forenkling af boligreglerne. Samtidig rykkes der på balancen mellem ejendomsmarkedets parter.

”En forenkling er kærkommen, og det bakker vi meget op om. Det har været en jungle for alle at navigere rundt i reglerne. Men det er ærgerligt, at der på enkelte områder bliver forskubbet på den delikate balance mellem lejer og udlejer. Forenklingen skal være til alles bedste – ikke en bagvej til at få ændringer skubbet igennem uden en åben dialog,” siger adm. direktør Jannick Nytoft, EjendomDanmark.

Han peger på at det fx bliver sværere at få endelige forhåndsgodkendelser fra huslejenævn og udvidet fortolkning af reglerne om tilbudspligt, hvilket begge gør det sværere at agere som udlejer – som to eksempler ud af mange.

Ressourcerne skal følge med

Samtidig med forenklingen følger også meget omfattende lovbemærkninger, som i en lang overgangsperiode vil kræve store administrative ressourcer.

”Det vil også kræve mange administrative ressourcer rundt om i virksomheder, når de skal tilpasse sig de nye regler. Og hvis der ikke følger nogen indholdsmæssig forenkling med – på nogle områder måske endda det modsatte – så kan de administrative byrder ved omstillingen på nogle områder synes som skønne, spildte kræfter,” siger Jannick Nytoft.

Han påpeger desuden, at lovudkastene ikke forsøger at høste hverken lavthængende frugter eller gå foran, når det kommer til digitalisering. Tværtimod sker der en indskrænkning af digital kommunikation ved at udvide den liste over meddelelser, som ikke kan leveres digitalt til lejere, når denne opsiger digital kommunikation.

”Lovgivningen burde vise vejen til øget digitalisering. Den vil både lette arbejdsgange og sikre en bedre logning af oplysninger – og det vil være til fordel for både lejere og udlejere. Derfor håber jeg, at lovgivningen her kan blive mere tidssvarende,” siger Jannick Nytoft.

EjendomDanmark har leveret to høringssvar til sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven.

4 vigtige pointer om sammenskrivningen:

  • Uhensigtsmæssigt at stramninger indføres via lovbemærkninger fremfor ved åben dialog.
  • Manglende modernisering ift. øget digital kommunikation
  • Minimal forenkling men behov for implementeringsressourcer.
  • Styrkelse af huslejenævnene kræver, at der også kommer flere ressourcer med.

Se høringssvarene her

J.nr. 2020-2113 Bemærkninger til høring over udkast til lov om boligforhold

J.nr. 2020-2113 Bemærkninger til høring over udkast til lov om leje

Vil du have mere viden om reglerne for boliglejemål?

Vejledninger til boliglejemål

EjendomDanmark udarbejder og vedligeholder flere vejledninger til boliglejemål for medlemmerne.

Se mere her