/ Nyheder / Grønne ejendomme skal med i ambitiøs klimaplan

Grønne ejendomme skal med i ambitiøs klimaplan

Nattens aftale om en klimahandlingsplan skaber et nødvendigt fundament for den grønne omstilling, men hvis de grønne mål skal nås, skal der gøres bedre plads til grønne investeringer i bygninger og ejendomme. Det har man desværre lidt overset her i første etape, lyder det fra EjendomDanmark.

Af

Der blev i nat indgået en klimaaftale. Foto: BirgerNiss, iStock

Energiøer, power-to-X og ikke mindst en omlægning af energiafgifterne. Dertil kommer drøftelser i efteråret om en grøn skattereform. Nattens aftale om en klimahandlingsplan indeholder også et afsnit om energieffektivisering; det er godt, men denne del af aftalen fylder desværre ikke så meget.

”Et grønt samfund bygger på grønne ejendomme, og det kræver betydelige investeringer og planlægning med en lang tidshorisont. Så selvom klimaaftalen er ambitiøs, kan den kun være den første etape. Der skal bedre rammer og grønnere incitamenter til, hvis den danske bygningsmasse skal gøres klar til en grøn fremtid,” siger Jannick Nytoft, der er adm. direktør i EjendomDanmark.

Energieffektiviseringer er én af de mest effektive veje til at nå 2030-målet

Det er slået fast igen og igen, at hvis Danmark nemmest, billigst og hurtigst vil indfri sine grønne ambitioner, skal der investeres betydeligt i energieffektivisering. Derudover kræver klimatilpasning ofte mange ”usynlige” investeringer i ejendomme og bygninger: Bedre plads til affaldssortering, ladestandere til elbiler, bedre afledning af større mængder regnvand, omlægning af lokale varmesystemer, lokal energiproduktion og -lagring – for nu blot at nævne et par stykker. Den slags investeringer kommer imidlertid ikke af sig selv, og det har man lidt overset i nattens klimaaftale.

”Det er kun godt, hvis vi får skabt rammer, der gør det mere fordelagtigt at være grøn. Her kan f.eks. en grøn skattereform hjælpe. Men det er bare ikke tilstrækkeligt, hvis vi ikke også samtidig gør det nemmere og mere smidigt at investere grønt i ejendomme. I dag er der en hel del barrierer og snubletråde – økonomiske og juridiske – for netop den slags investeringer, og det skal vi have gjort noget ved,” siger Jannick Nytoft.

I EjendomDanmark glæder man sig dog meget over, at der er så bredt et flertal bag nattens aftale om en klimahandlingsplan. Det skaber den nødvendige stabilitet bag og tillid til klimapolitikken, så erhvervslivet – herunder ejendomsbranchen – kan tilpasse sig de nye vilkår.

EjendomDanmark har for nylig lanceret kataloget ”Vejen til grønnere ejendomme i Danmark”, hvori der præsenteres 17 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres nemmere og mere fordelagtigt at investere i grønne ejendomme.

Vejen til grønnere ejendomme i Danmark

Kontakt