/ Nyheder / Allerød er landets mindst ejendomsvenlige kommune

Allerød er landets mindst ejendomsvenlige kommune

Mange ejendomsforbrydelser, høje byggesagsgebyrer og lang byggesagsbehandlingstid betyder, at Allerød Kommune ender på sidstepladsen i årlig undersøgelse af ejendomsvenlighed.

Af

Foto af Tom Rumble, Unsplash

Dage bliver til uger og uger til måneder, ventetiden er lang i Allerød, når kommunen skal behandle byggesager. I 2019 er byggesagsbehandlingstiden i Allerød i gennemsnit 93 dage. Det er 40 dage længere end i 2018, hvor behandlingstiden var 53 dage, hvilket i forvejen er et højt niveau.

Kommunen har længe ligget i den tunge ende af feltet, når det handler om at skabe gode vilkår og rammer for brugerne af ejendommene. Den lange byggesagsbehandlingstid er bare et af flere forhold, der giver Allerød Kommune den lidet flatterende titel, som landets mindst ejendomsvenlige kommune. Det viser en ny undersøgelse af ejendomsvenlighed fra EjendomDanmark.

Lang og dyr sagsbehandlingstid

Eftersom særligt sagsbehandlingstiden er steget gevaldigt, og timeprisen på byggesagsbehandlingen er hævet fra 727 kroner til 836 kroner, falder Allerød fra sidste års nummer 90 til dette års nummer sjok. Niveauet for ejendomsforbrydelser er langt højere end gennemsnittet, og en dækningsafgift på 9 promille er begge parametre, hvor kommunen ligger i den dårligste fjerdedel på landsplan.

Som et plaster på såret skal det dog fremhæves, at Allerød er blandt den bedste fjerdedel, når der måles på grundskyld, hvor kommunen ligger på 22,75. 

Forkert strategi i Allerød

Gode vilkår bidrager til, at der holdes gang i ejendommene og til at tiltrække og fastholde erhverv og borgere, derfor er det alfa omega, at Allerød ændrer kurs og forbedrer rammerne på boligområder, mener Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark:

“Det er gået fra skidt til værre for ejendomsvenligheden i Allerød det seneste år, og det er den helt forkerte strategi at skrue op for timepris og slække endnu mere på sagsbehandlingstiden. Allerød har udfordringer nok, som det er. Ejendomsvenlighed er vigtigt at prioritere, for boliger og erhvervsejendomme bidrager til at holde gang i aktiviteter, beskæftigelse og økonomien i kommunen,” siger han.   

De jyske byer sejrer

Det er ottende år i træk, at EjendomDanmark undersøger ejendomsvenligheden ved at måle på ejendommenes vilkår i landets 98 kommuner. Forholdene, der vurderes ud fra, har kommunerne selv indflydelse på.

Igen i år er det de jyske byer, der klarer sig bedst. Således tager Thisted Kommune førstepladsen, Skive Kommune andenpladsen og Herning Kommune tredjepladsen. Det er først på 8. pladsen, hvor Assens er placeret, at en ikke-jysk kommune indfinder sig på listen.

Bundplaceringerne går til de sjællandske kommuner, mens de jyske byer, særligt i Midtjylland, topper listen i år. Region Midtjylland løber altså med titlen som den mest ejendomsvenlige af de fem regioner.

Landets kommuner er blevet mere ejendomsvenlige

Det samlede landsresultat i undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har forbedret ejendomsvenligheden set i forhold til 2018. Tre forhold er forbedret, både timeprisen i byggesagsgebyrer, dækningsafgift og ejendomsforbrydelser er alle faldet.

Omvendt er to forhold forværret siden sidst, både grundskylden og sagsbehandlingstiden er nemlig steget. Der er ingen ændringer ved kommunernes regulering af lejeboliger.  

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra borgmester i Allerød Kommune, Karsten Längerich (V).

Top og bund

Top-10
Bund-10

Thisted

1

Bornholm

89

Skive

2

Gladsaxe

90

Herning

3

Hørsholm

91

Struer

4

Hvidovre

92

Vesthimmerland

5

Albertslund

93

Billund

6

Mariagerfjord

94

Haderslev

7

Dragør

95

Assens

8

Rudersdal

96

Ikast-Brande

9

Rødovre

97

Vejen

10

Allerød

98

 

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, EjendomDanmark og EjendomDanmarks egne beregninger. 

Anm: Parametrene, som indgår i undersøgelsen, er: Dækningsafgift, grundskyld, sagsbehandlingstid for byggesager, byggesagsgebyrer, om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser er opgjort som antallet af anmeldte sager om indbrud, hærværk og brandstiftelse i tredje og fjerde kvartal 2018 samt første og andet kvartal 2019, per 100.000 m2 ejendomsareal i hver kommune. Der er endvidere medtaget ændringen i forhold til året før for hvert parameter. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark, og rangeringen afhænger af den valgte vægtning.

Om undersøgelsen

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej
  • Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter

Kommunernes rangering på hvert enkelt parameter sammenregnes til en placering på den samlede rangliste, som går fra et til 98, hvor et er den bedste placering. Endvidere sammenlignes udviklingen i de forskellige parametre i forhold til året før. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark.

Kommunerne er derudover tildelt strafpoint. Antallet af strafpoint er afhængigt af kommunens rangering på de forskellige parametre. Jo færre strafpoint, jo højere placering.

Kontakt