/ Nyheder / Ændring i ejendomsadministrator-ansvarsforsikring i HDI

Ændring i ejendomsadministrator-ansvarsforsikring i HDI

Der vil fra det nye år forekomme ændringer i ejendomsadministratoransvarsforsikringen i HDI. Der er blandt andet tale om en varsling af præmien.

Af

Fra januar 2023 har HDI varslet præmien i ejendomsadministratoransvarsforsikringen.

Fra den 1. januar 2023 fornyes forsikringsprogrammet for ejendomsadministratoransvarsforsikringen i HDI og det har en række medlemmer fået meddelelse om i fredags.  

Ændringer i præmien

HDI havde oprindeligt meddelt en stigning i præmien på 15 procent, hvilket dog er blevet forhandlet om til en endelig præmiestigning på 12 procent.

Vær dog opmærksom på, at præmiebeløb generelt baseres på omsætning. De nuværende beløb er baseret på den omsætning, der blev oplyst i forbindelse med regulering af forsikringen i 2021. Hvis der siden er sket ændringen i omsætningen, er det derfor muligt, at der vil ske en yderligere regulering af præmien.

Varslingen skyldes flere faktorer

HDI har oplyst, at der er forskellige årsager til varslingen af præmien. Især er der tre faktorer, der spiller ind.

Den første faktor for ændring er den samlede skadesforløb på hele forsikringsordningen.

Derudover indeksreguleres forsikringen ikke som øvrige forsikringer, og derfor er der på nuværende tidspunkt et indeksmæssigt efterslæb. Når dette sammenholdes med inflationsniveauet, er det desværre nødvendigt for HDI at hæve præmien.

Netop inflationen i samfundet er en væsentlig faktor for varslingen. Når inflationen, lejeniveauer og energipriser stiger, medfører det nemlig en forøget risiko for større krav.

Andre ændringer

Udover præmiestigningen ændrer HDI også på dækningen for ansvar for skade på egne ejede ejendomme.

Indtil nu har forsikringen kunne udvides med dækning for disse ejendomme, hvor det primært var et krav, at et lignende krav på en fremmed ejendom havde været omfattet, for at forsikringen ville omfatte kravet. Fremover vil der ske en væsentlig tilretning i denne klausul, så det nu præciseres, at det er den, der lider formuetabet, som skal føre bevis for, at erstatningsbetingelserne i henhold til alm. dansk ret, er oplyst. Derudover skal det dokumenteres:

  • At der er lidt et økonomisk tab
  • At det er påregneligt
  • At fejlen udvist af sikrede forårsagede formuetabet
  • At der er årsagsforbindelse mellem fejlen og det lidte formuetab

Forsikringstageren skal godtgøre, at tabet ville være dækket af forsikringens øvrige vilkår, hvis tabet havde været lidt af en tredjemand. Udover den almindelige tabsbegrænsningspligt, er ejendomsadministratoren forpligtet til at medvirke til at nedbringe tabet.

Fremover vil selvrisikoen for denne dækning være 150.000 kr. udover policens standard selvrisiko.

Hvordan skal du forholde dig?

Willis Tower Watson har som følge af orientering om den påtænkte varsling været i kontakt med en række forsikringsselskaber, men har ikke modtaget tilbud, der er mere fordelagtige at arbejde videre med. Derfor anbefaler WTW og EjendomDanmark at acceptere varslingen fra HDI.

Da præmien på forsikringen er baseret på jeres omsætning, skal I henvende jer til jeres kontaktperson hos WTW med en opdateret omsætning, hvis der er sket ændringer siden sidste regulering. Desuden kan andre spørgsmål eller informationer vedrørende forsikringen også besvares af kontaktpersonen.

Hvis I ikke vender at tiltage til WTW senest den 20. december 2022, vil forsikringen blive fornyet i HDI til den varslede præmie.

WTW er i gang med at forhandle med HDI om mulighed for en forlænget opsigelsesfrist.