/ Nyheder / § 5,2-lovforslag får konsekvenser for branchen

§ 5,2-lovforslag får konsekvenser for branchen

EjendomDanmark har i et omfangsrigt høringssvar peget på en række store problemer ved det lovforslag, der har til hensigt at begrænse brugen af § 5,2. En del blev omdrejningspunkt for debatten ved førstebehandlingen.

Af

Foto: ValleraTo, Istock

Et smalt flertal i Folketinget indgik i januar 2020 en politisk aftale, som skulle begrænse brugen af § 5,2 moderniseringer i ældre udlejningsejendomme. Boligministeriet fremlagde siden tre lovforslag, som bliver behandlet i Folketinget.

Rammer branchen bredt

Det er EjendomDanmarks vurdering, at lovforslagene ikke kun rammer de kortsigtede investeringer, men rammer bredt i hele ejendomsbranchen, og de direkte og afledte negative konsekvenser bliver store. Lovforslagene betyder, at ejendomsbranchen vil opleve øgede administrative byrder og store værditab i en tid, hvor ejendomsmarkedet i forvejen er ramt af stor usikkerhed. Det vil også få en betydning for den reelle værdi af andelsboligerne, hvor prissætningen er knyttet til udlejningsejendommene.

Arbejdspladser vil gå tabt

Lovforslagene er primært designet til, at der skal foretages færre fremtidige moderniseringer i de ældre boligudlejningsejendomme. De forringede incitamenter til at foretage disse moderniseringer vil betyde mistede arbejdspladser i navnlig håndværksbranchen. De mistede arbejdspladser vil få betydning i hele landet. Ekspertgruppens undersøgelse viste, at mere end 20 pct. af renoveringerne blev foretaget uden for de store byer. Samtidig vil det manglende incitament til disse investeringer formentlig også have en negativ effekt på fremtidige energirenoveringer.

Ved Ejendoms deadline er vi hos EjendomDanmark endnu ikke bekendt med, hvornår lovgivningen bliver færdigbehandlet. Vi ved dog, at regeringen satser på, at loven skal træde i kraft 1. juli. 

 

Could not find post with assigned ID