/ Ejendomsinvesteringer og -finansiering

Ejendomsinvesteringer og -finansiering

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at vurdere risici og afkast ved investering i ejendomme. 

Den studerende skal kunne forstå det basale ved investering og finansiering. Den studerende skal kunne sætte sig i investors sted og investors økonomiske overvejelser. Den opnåede viden skal den studerende være i stand til at overføre på investeringsejendomsmarkedet, og den studerende skal kunne anvende og forstå grundlæggende økonomiske og finansielle begreber. 

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, hvad man kan forvente af en ejendomsadministrator med interesse for økonomi, investering eller finansiering.

Tilmeldingsfrist

Du skal være opmærksom på, der er indført tilmeldingsfrist på EA-uddannelsen. Tilmeldingsfristen til Erhvervslejeret i foråret er den 24. januar 2024. 

Der kan ikke dispenseret fra tilmeldingsfristen. Overser du den, udbydes faget igen i 2025. 

Uddannelsesbidrag

Medlemmer af EjendomDanmark kan få udbetalt et uddannelsesbidrag for hver medarbejder, de tilmelder et fag på EA-uddannelsen. Du kan læse mere om størrelsen og betingelserne for udbetalingen af uddannelsesbidraget her. 

Inden du tilmelder dig

Bør du gøre dig bekendt med oplysningerne under praktiske oplysninger her på siden. Her finder du fx svar på, hvornår der er planlagt undervisning, hvilken litteratur du skal købe inden studiestart, hvordan du finder oplysninger om, hvad der skal være forberedt til første undervisningsgang og hvornår du kan forvente at få adgang til moodleroom. 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

udbyder faget i samarbejde med EjendomDanmark

Praktiske oplysninger

Fagets afsluttes med en to timers skriftlig eksamen. Eksamensdatoen offentliggøres inden studiestart.

Såfremt man har gennemgået faget digitalt, skal man tilmelde sig en af eksamensstederne og herefter møde op til fysisk eksamen.  

Hedegaard, Ove, Hedegaard, Michael (2022). Strategisk investering og finansiering, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Du skal selv købe bogen enten hos forlaget eller i en boghandler. 

Derudover anvendes: 

Disse tre udgivelser kan købes på EjendomDanmarks hjemmeside. 

Fagets øvrige undervisningsmateriale vil løbende blive gjort tilgængelig i Moodlerooms. 

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Når du er tilmeldt faget, vil du automatisk få adgang til StudiePortalen.

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Alle oplysninger du skal bruge til første undervisningsgang finder du på StudiePortalen. 

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikre dig en optimal studiestart. 

Langt størstedelen af undervisningen gennemføres virtuelt som blended learning. Hver uge er der tilrettelagt undervisningsaktiviteter, der sikrer du opnår den optimale læring af fagets pensum. Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt ud fra den antagelse at du har læst den del af pensum, der knytter sig den pågældende uddannelsesaktivitet. 

Uddannelsesaktiviteterne faciliteres af fagets undervisere. Det betyder, du har ugentlig kontakt med din underviser på faget. Langt de fleste uddannelsesaktiviteter optages, det betyder, du har mulighed for gense uddannelsesaktiviteten fx når du læser til eksamen. 

Undervisning foregår skiftevis hos EjendomDanmark i København og Erhvervsakademi Dania i Randers samt digitalt.
Hvis du er tilmeldt med fysisk fremmøde, mødes holdet to gange i hhv. København og Randers til studiecafeer gennem undervisningsforløbet. Den øvrige undervisning gennemføres på e-learning platformen Moodlerooms. 

I 2024 er der planlagt undervisning på følgende dage

Den 01.02 [København], 08.02, 29.02 [Randers], 07.03, 14.03, 21.03, 04.04, 11.04, 18.04 [Randers], 25.04, 02.05, 23.05 [København]. 

FED = mulighed for fysisk fremmøde

Undervisningen begynder som udgangspunkt kl. 9.00 til 12.30 på dage med mulighed for fysisk fremmøde, mens de digitale undervisningscafeer slutter kl. 11.00. Der tages forbehold for ændringer og fejl. 

Du får adgang til fagets fulde undervisningsplan på studieportalen, når du er tilmeldt. Bemærk, den udleveres ikke forud for din tilmelding.

Undervisning foregår skiftevis hos EjendomDanmark i København og Erhvervsakademi Dania i Randers samt digitalt.

Tilmeldingsfristen for faget Erhvervslejeret i foråret 2024 den 24 januar. Der kan ikke afviges fra denne tilmeldingsfrist. Når du ikke at tilmelde dig, kan du først tilmelde dig næste gang fagets udbydes. 

Du er selv ansvarlig for holde dig orienteret om fagets tilmeldingsfrist

Du tilmelder dig via EjendomDanmarks hjemmeside. Efterfølgende modtager du en faktura fra Erhvervsakademi Dania. Som medlem af EjendomDanmark modtager du et uddannelsesbidrag. Du kan læse mere om betingelserne for at opnå uddannelsesbidraget her.

Viden og forståelse

Den studerende skal:

 • opnå forståelse for grundlæggende ejendomsinvestering 
 • opnå forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis 
 • opnå viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer
 • opnå viden om grundlæggende begreber, der anvendes i værdiansættelse af investeringsejendomme
 • få viden om finansielle begreber
 • få viden om, hvordan og hvorfor man tager højde for risiko  

Færdigheder

Den studerende skal:

 • være i stand til at foretage basale afkastberegninger på ejendoms- og porteføljeniveau
 • kunne være i stand til at anvende og forstå kapitalværdimetoden, intern rentes metode, annuitetsmetoden og Payback metoden
 • kunne vurdere finansieringsmuligheder for ejendomme
 • kunne vurdere forskellige finansieringsformer og være i stand at vejlede om fordele og ulemper ved flere tilbud om finansiering
 • kunne lave værdiansættelse af ejendomme med både den afkastbaserede model og DCF-modellen
 • kunne lave simple risikoberegninger ved ejendomsprojekter

Kompetencer

Den studerende skal:

 • opnå en praktisk forståelse af ejendomsinvesteringer og ejendomsinvesteringsmarkedet, som den studerende løbende kan støde på i sit virke som ejendomsadministrator
 • kompetencer til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme
 • kompetencer til at vurdere investeringsprojekter på ejendomme, herunder hvilken konsekvens der kan være for værdien af ejendommen 

Fagets undervisere

Bjarke Roed-Frederiksen

Cheføkonom

Cand.polit.

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendoms­markedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Strategisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

 

På faget lægger vi vægt på at vise, hvad risiko er, og vi redegør for den økonomiske sammenhæng mellem risiko og afkast. Vi ser også på værdiansættelse af fast ejendom i praksis og sætter fokus på områdets metoder og særlige faktorer.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på