Værdiansættelse af investeringsejendomme – Anbefalinger til DCF-modellen (digital)

Det overordnede formål med anbefalinger til DCF-modellen er at sikre en ensartet forståelse af kravene til en værdiansættelse udarbejdet efter DCF-modellen, således at den metodiske anvendelse ikke alene er anerkendt af investorerne men også af producenter og brugere af værdiansættelser. En forankring i markedet af den metodiske anvendelse vil øge tilliden og troværdigheden til værdiansættelser.

Der er lagt vægt på, at anbefalingerne svarer til de bedste internationale standarder. Der er derfor hentet inspiration i en række internationale organisationers arbejde inden for værdiansættelse af investeringsejendommen, herunder RICS (Royal Institute of Chartered Sutveyors) og IVSC (International Valuation Standards Council).

Anbefalingerne er udarbejdet i overensstemmelse med RICS Valuation Standards (Red Book) og IVSC. Herudover er der hentet inspiration hos GIPS (Global Investment Performace Standard), der udsteder internationale standarder for finansiel performancemåling. Siden 2005 har GIPS tillige udarbejdet anbefalinger til ejendomsselskaber.

Denne vare er en digital udgave, som du vil kunne downloade. Betaler du med mobilepay/dankort, vil den være tilgængelig direkte efter køb.

Pris for medlemmer (ex. moms)kr. 0,00

Normal pris (ex. moms)kr. 40,00

Relaterede produkter

  Blanketter

  22-06-D1: OMK Lejenedsættelse - fald skatter/afgifter
  Lejenedsættelse grundet fald i skatter og afgifter.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

  Pris (ex. moms) kr. 35,00

  Blanketter

  14-EL: Digital fraflytningsrapport
  Dette er den digitale udgave af rapporten.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 25,00

  Pris (ex. moms) kr. 35,00

  Blanketter

  22-12-B1: Indvendig vedligeholdelseskonti information om saldo
  Årlig saldomelding for vedligeholdelseskonto.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

  Pris (ex. moms) kr. 35,00

  Blanketter

  08-G1: A/B Påkrav for betaling med inkassovarsel
  Påkrav om betaling af boligafgift med inkassovarsel.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

  Pris (ex. moms) kr. 35,00