Værdiansættelse af investeringsejendomme – Anbefalinger til DCF-modellen

Det overordnede formål med anbefalinger til DCF-modellen er at sikre en ensartet forståelse af kravene til en værdiansættelse udarbejdet efter DCF-modellen, således at den metodiske anvendelse ikke alene er anerkendt af investorerne men også af producenter og brugere af værdiansættelser. En forankring i markedet af den metodiske anvendelse vil øge tilliden og troværdigheden til værdiansættelser.

Der er lagt vægt på, at anbefalingerne svarer til de bedste internationale standarder. Der er derfor hentet inspiration i en række internationale organisationers arbejde inden for værdiansættelse af investeringsejendommen, herunder RICS (Royal Institute of Chartered Sutveyors) og IVSC (International Valuation Standards Council).

Anbefalingerne er udarbejdet i overensstemmelse med RICS Valuation Standards (Red Book) og IVSC. Herudover er der hentet inspiration hos GIPS (Global Investment Performace Standard), der udsteder internationale standarder for finansiel performancemåling. Siden 2005 har GIPS tillige udarbejdet anbefalinger til ejendomsselskaber.

Denne vare er en digital udgave, som du vil kunne downloade. Betaler du med mobilepay/dankort, vil den være tilgængelig direkte efter køb.

Pris for medlemmer DKK 0,00

Normal pris DKK 40,00

Relaterede produkter

  Blanketter

  23-03-C1: OMK Driftsbudget med indeksregulering
  Varsling af omkostningsbestemt leje.

  Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

  Pris (ex. moms) DKK 25,00

  Blanketter

  23-04-B1: BRL § 13a boligprocent for areal
  Blanket til BRL § 13a-varsling.

  Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

  Pris (ex. moms) DKK 25,00

  Blanketter

  23-03-B1: OMK Driftsbudget med boligprocentstigning
  Driftsbudget for OMK-lejemål med boligprocentstigning.

  Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

  Pris (ex. moms) DKK 25,00

  Blanketter

  23-03-A3: OMK-varsling lejere med beboerrepræsentation - almindelig
  Varslingsbrev af OMK-leje.

  Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 20,00

  Pris (ex. moms) DKK 25,00