/ Skabeloner og værktøjer / Blanketmodul

Blanketmodul

I blanketmodulet finder du en lang række relevante blanketter og kontrakter, som bruges ved udlejning og administration af fast ejendom. Blanketmodulet giver ubegrænset adgang til alle blanketter, og det er et tilvalg til medlemsskabet i EjendomDanmark.

I butikken kan du også købe mange af blanketterne enkeltvis. 

Blanketterne overholder kravene i lovgivningen og revideres løbende i takt med lovændringer, satsændringer m.v.

Boliglejemål

Blanketterne til varsling af omkostningsbestemt leje, meddelelse om lejeforhøjelse, hensættelsesbeløb til udvendig og/eller indvendig vedligeholdelse samt regulering af beboelsesprocenten og regnskab over udvendig vedligeholdelse er senest opdateret i 2023.

Der er ikke blanketter til forbedringslejeforhøjelser, fordi forbedringsarbejder er en individuel proces, der ikke opstilles ens hver gang. Emnet forbedringer er behandlet indgående i kapitel 10 i bogen Boliglejemål, bind 1, hvor der også er eksempler på aftaler, byggeregnskab, varsling af foreløbig og endelig forbedringsforhøjelse.

Omkostningsbestemt leje, varsling

24-03-A1-Driftsbudget-omk-almindelig

24-03-A2 Varsl lejer u bebrep – omk almindelig

24-03-A3 Varsl lejer m bebrep – omk almindelig

24-03-B1-driftsbudget-boligprocentstigning

24-03-B2 Varsl lejer u bebrep – omk boligprocentstigning

24-03-B3 Varsl lejer m bebrep – omk boligprocent

22-03-D1 Varsling beboerrep – opdateret til ny lejelov

 

Meddelelse om lejeforhøjelse, hensættelsesbeløb til udvendig og/eller indvendig vedligeholdelse samt regulering af beboelsesprocenten (OMK)

24-04-A1 Vedl.hensæt. varsl LL § 31

 
Varsling af lejeforhøjelse, værdibestemt lejeregulering

22-05-A2 Vars beb. ureguleret kommune (opdateret til ny lejelov)

22-05-B2 Vars små ejendomme reguleret kommune (opdateret til ny lejelov)

 

Varsling til udligning af skatter og afgifter mv.

24-06-A1 Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter, afgifter mv. Beboelseslejemål. Småejendomme og ejendomme i ureguleret kommuner (opdateret til ny lejelov)

22-06-B1 Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter, afgifter mv. Beboelseslejemål med omkostningsbestemt leje (opdateret til ny lejelov)

22-06-D1 Lejenedsættelse til udligning af skatter, afgifter. Beboelseslejemål med omkostningsbestemt leje (opdateret til ny lejelov)

 

Varsling af antennebidrag

22-07-A1 Meddelelse om forhøjelse af antenneudgifter. Lejerne modtager de samme programmer (opdateret til ny lejelov)

22-07-B1 Meddelelse om forhøjelse af antenneudgifter. Enkelte lejere har fravalgt programmer (opdateret til ny lejelov)

 

   

Boliglejemål 1 og 2

Bogen henvender sig bredt til blandt andre ejendomsadministratorer, jurister og advokater, som arbejder med de praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med boligudlejning. Bogen giver med sine to bind en grundig indføring i administrationens juridiske aspekter.

Køb bogen

Erhvervslejemål

Varsling af lejeforhøjelse, værdibestemt lejeregulering

03-05-D1 Varsling af lejeforhøjelse – erhvervslejemål

Varsling til udligning af skatter og afgifter mv.

07-06-C1 Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter, afgifter mv. Erhvervslejemål

 

Andelsboligforening

Administrationsaftale og husorden for andelsboligforeninger findes øverst oppe under “kontrakter”

Brancheorganisationernes fælles overdragelsesaftale (version 6. juli 2019)

Vejledning om overdragelsesaftalen (version 6. juli 2019)

Bilag til overdragelsesaftalen: 

Erhvervsstyrelsens vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger (version 1. maj 2019)

Oplysning om fortrydelsesret (version 16. maj 2019)

 

Ejerforening

Administrationsaftale og husorden for ejerforeninger findes øverst oppe under emnet “kontrakter”.

Persondata

Persondatablanketterne er låst med dokumentbeskyttelse af hensyn til de felter, der er sat ind for at gøre udfyldelsen af blanketten nemmere. Dokumentbeskyttelsen er uden kode, da der godt må redigeres i teksten. Du kan derfor låse dokumentbeskyttelsen op. Har du brug for hjælp, kan du finde en guide herunder.

17-20-A1 Samtykkeerklæring 

Til brug ved indhentelse af følsomme personoplysninger fra lejer/den registrerede. Dokumentet er et eksempel, som kan bruges som tillæg til en kontrakt. Blanketten har felter og er derfor låst med dokumentbeskyttelse, men uden kode, så der kan låses op og derefter rettes i blanketten. 

Fjern dokumentbeskyttelsen

Har du problemer med at låse dokumentet op, så kan du her hente en guide.

ED-lovportalen

ED-lovportalen er udviklet til dem, der søger et nemt og digitalt svar på de juridiske problemstillinger, de støder på i deres hverdag. Du kan prøve ED-lovportalen gratis i 14 dage.

Læs mere