/ Satser og datoer / Normtal

Normtal

Kommunernes huslejenævn fastsætter hvert år en række normtal for for eksempel administrationshonorarer og viceværtudgifter mv.
Her finder du en samling af normtal på tværs af kommunerne.

Du skal være logget ind for at få adgang