Kategori:

Vejledning om vurdering af erhvervsejendomme

Det har vist sig at være behov for en dansk vejledning om ‘god skik’ for vurdering af ejendom, der er baseret på de internationale standarder for regnskaspraksis og vurdering.

En vurderings troværdighed er helt afhængig af, at vurderingsmanden har den fornødne uddannelse, erfaring, markedskendskab og moral, og denne skal kunne håndtere interessemodsætninger professionelt.

Denne vejledning er resultatet af et samarbejde mellem EjendomDanmark og RICS Danmark – Erhvervsejendom & Vurdering fmba.

Vejledningens målgruppe er såvel ansatte hos EjendomDanmarks medlemmer som alle andre, der har behov for overblik over, hvordan en professionel vurdering bør planlægges og gennemføres.

Denne vare er en fysisk bog, som du vil få tilsendt.

Pris for medlemmer (ex. moms)kr. 35,00

Normal pris (ex. moms)kr. 45,00

Relaterede produkter

  Bøger

  Grundejernes Domssamling 2019
  Domme og afgørelser fra 2019.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 825,00

  Pris (ex. moms) kr. 875,00

  Bøger

  Erhvervslejeret
  Erhvervslejeret er 3. udgave af EjendomDanmarks bog fra 2003.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 760,00

  Pris (ex. moms) kr. 956,00

  Bøger

  FAIF-håndbog
  Grundlæggende og nødvendig bog om FAIF-lovgivningen.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 80,00

  Pris (ex. moms) kr. 130,00

  Bøger

  Udlejning af boliger
  Den praktiske og letforståelige guide for udlejere.

  Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 195,00

  Pris (ex. moms) kr. 245,00