/ Mærkesager / Klima & bæredygtighed

Klima & bæredygtighed

Klimaudfordringerne berører os alle. I ejendomsbranchen vil vi også gerne bidrage til bæredygtige løsninger, men de rigtige rammevilkår mangler.

Klima og de tilhørende udfordringer berører os alle. Vi har derfor alle som individer en forpligtelse til at komme med konstruktive og bæredygtige løsninger, der kan bidrage til grønnere løsninger i Danmark og den øvrige verden.

Der er et kæmpe bæredygtighedspotentiale, når vi bygger og moderniserer ejendomme. EU har i mange år haft øje på potentialet ved at mindske energiforbruget i bygninger. I dag står de danske bygninger for ca. 40 % af vores energiforbrug. Ud af dette tal står etageboliger for de ca. 20 % af energiforbruget. Ved at mindske af forbruget af energi i vores bygninger, gør vi det lettere og billigere at omstille vores samlede energisystem til at være baseret på 100 % vedvarende energi i 2050. Ifølge Klimarådet er energirenovering et af de tiltag, som har lavest samfundsøkonomiske omkostninger i omstillingen frem mod 2050, jf. figur over omstillingselementer til at nå det internationale mål fra Paris-aftalen.

Ejendomsbranchen skal bidrage til bæredygtige løsninger af klimaudfordringerne og andre miljøudfordringer. Både Klimarådet og tænketanken Concito har peget på konkrete løsninger for renoveringen af bygninger. Dette kan kun ske, hvis vi får tilført massive private investeringer de kommende årtier. Disse private investeringer vil komme, hvis det rette økonomiske incitament er tilstede. Disse investeringer vil komme både udlejere og lejere til gavn, fordi det samlede energiforbrug mindskes og komforten for butikker, boliger og erhervslokaler øges.

4 vigtige punkter for EjendomDanmark

  1. Skab økonomiske incitamenter for miljørenoveringer af ejendomme
  2. Øg mulighederne for at investere i bæredygtige energibesparelser i udlejningsejendomme
  3. Skab gode vilkår for bæredygtigt byggeri
  4. Vi ønsker fair og gennemskuelige afgifter på energiforbrug
40 %

af Danmarks samlede energiforbrug stammer fra bygninger. Der er specielt i ældre etageejendomme potentiale for store energibesparelser.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte en af nedenstående medarbejdere, hvis du ønsker mere information om vores mærkesager.

Jan Ellebye

PA-chef

Morten Jarlbæk Pedersen

Seniorrådgiver

Christian Deichmann Haagerup

Analytiker

Anders Gade Jeppesen

Politisk-økonomisk konsulent

Cand.polit.