/ Nyheder / Vismændene kritiserer huslejeloftet

Vismændene kritiserer huslejeloftet

Huslejeloftet får nu kritik af de økonomiske vismænd. De har evalueret alle de krisetiltag, der skal hjælpe danskerne gennem inflations- og energikrisen.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Torsdag den 22. september vedtog Folketinget at indføre et midlertidig huslejeloft for alle huslejer, der reguleres med nettoprisindekset. Inflationen betød jo, at dette indeks så ud til at stige markant.

Huslejeloftet var bare den helt forkerte medicin, påpegede bl.a. EjendomDanmark og flere andre organisationer. Store administrative byrder følger, og det rammer ejendomsværdierne, var nogle af kritikpunkterne, der også blev fremført under en høring i Folketingets boligudvalg, hvor juridisk direktør Lena Hartmann deltog. 

De Økonomiske Råd – “Vismændene” – har nu kigget nærmere på det huslejeloft, der faktisk blev vedtaget. Konklusionen er klar: Loftet kan have “utilsigtede strukturelle konsekvenser”.

Vismændene peger på tre problemer

Vismændene peger i deres rapport på tre problemer med det vedtagne huslejeloft – risikomomenter, kaldes det. De peger på, at huslejeloftet reelt kan medføre mere aktivitet i økonomien, at ejendomspriserne påvirkes negativt, og at mobiliteten på boligmarkedet potentielt forringes.

Alle kritikpunkter, der i processen også er fremført af EjendomDanmark.

Brug direkte støtte i stedet

Vismændene peger på, at udfordringerne med stigende huslejer i stedet kan håndteres “mere målrettet og direkte gennem andre tiltag end huslejelofter” og peger i den forbindelse på “ekstraordinære kontante ydelser til personer, som i forvejen modtager boligstøtte som boligsikring og boligydelse” – et forslag, som også EjendomDanmark m.fl. har fremført.

Baggrund: EjendomDanmarks høringssvar til lovforslaget om et huslejeloft

Du kan læse EjendomDanmarks kommentarer til det oprindelige lovforslag om et huslejeloft her:

Bemærkninger til lovforslag om et midlertidigt huslejeloft