/ Nyheder / Vær obs på at følge nuværende regler for regulering af husleje

Vær obs på at følge nuværende regler for regulering af husleje

Alle bør udvise omhu og sikre sig, at lejemål reguleres efter det aftalte.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Særligt i år er der et stort fokus på regulering af husleje. Det hænger ikke alene sammen med, at der er en øget usikkerhed om emnet grundet det forestående – men pt. endnu ikke vedtagne – huslejeloft.

Den øgede bevågenhed gør også, at alle bør være særlig opmærksomme på, at regulering sker efter de regler, der er gældende for det enkelte lejemål.

Regulering efter NPI

De mange drøftelser om nettoprisregulering og huslejeloft, kan afføde en række misforståelser. Og selv om det efterhånden er muligt at aftale nettoprisregulering i alle typer lejemål, er det værd at huske, at det netop er et såkaldt ‘aftalevilkår’. Det betyder, at det kun er muligt at regulere huslejen efter nettoprisindekset, hvis det står udtrykkeligt i lejekontrakten.

Kommer det til nettoprisreguleringer, bør man som udlejer sikre sig, at det fremgår af aftalen, inden man meddeler en nettoprisregulering over for sin lejer. 

Men også i forhold til andre former for lejeregulering bør man naturligvis  udvise omhu og sikre sig, at reguleringen er korrekt og følger de aftalevilkår og regler, der gælder for det enkelte lejemål.

Det er også det, som vi ser at branchen i allerhøjeste grad også allerede gør – men opstår der tvivl om reglerne for regulering, kan medlemmer af EjendomDanmark kontakte vores juridiske rådgivning enten telefonisk eller ved at indsende en formular. 

Det sker hos EjendomDanmark