/ Nyheder / Uklare og komplicerede regler skaber strid

Uklare og komplicerede regler skaber strid

Hvornår har man ret til at modernisere et lejemål, og hvornår kan udlejer hæve huslejen? Uklare og komplicerede regler fører til, at der i gennemsnit falder en ny dom inden for lejeloven og boligreguleringsloven hver 5. eller 6. dag året rundt. En forenkling er påkrævet, mener EjendomDanmark.

Af

Foto: Bill Oxford, unsplash.com

Ejendomsbranchen er en tæt reguleret branche, og det kræver noget af både lejer og udlejer at navigere i den komplekse lovgivning. Hvert år afsiges op mod 70 domme inden for lejeloven og boligreguleringslovens område. Det svarer til, at ejendomsvirksomheder i gennemsnit skal sætte sig ind i en ny dom hver femte eller sjette dag for at være opdateret med den nyeste viden. Det viser en ny analyse, EjendomDanmark står bag.

At love og regler fører til tvister – og dermed domme for overtrædelse af lovgivningen – kan der være flere årsager til. Først og fremmest kan reglerne være så uklare eller komplicerede, at en af parterne har behov for en retslig afklaring. Der kan også være tale om en regel, der regulerer et område præget af meget stærke følelser eller interesser – som fx i de situationer, hvor udlejer ønsker at forbedre et lejemål.

Håb om færre konflikter fremover

Boligministeriet er i øjeblikket i gang med at se på en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. Efter planen skal den nye version vedtages i Folketinget i løbet af efteråret.

”Det er oplagt, at Boligministeriet benytter anledningen til at forenkle og modernisere lovgivningen, så vi får færre tvister og i højere grad kan fokusere på det gode samarbejde mellem lejer og udlejer. Ingen parter har interesse i en regulering, der fører til unødige konflikter,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

I analysen oplister EjendomDanmark de ti paragraffer i huslejereguleringen, der har givet anledning til flest domme. Lejelovens § 93, der handler om i hvilke tilfælde udlejer kan opsige lejer, giver anledning til langt de fleste tvister. Herefter følger Boligreguleringsloven paragraf 5, der fastsætter reglerne for modernisering af et lejemål.

Du finder EjendomDanmarks analyse her:

2020-11 Regelkompleksitet skaber strid og behov for afklaring

Kontakt