/ Nyheder / Totalt afkast på 18 milliarder på ejendomme, men forventningerne falder

Totalt afkast på 18 milliarder på ejendomme, men forventningerne falder

Forventningerne til det totale afkast falder frem mod 2020, viser nye tal fra Ejendomsforeningen Danmark. I 2017 skabte de professionelle ejendomsinvestorer totalt afkast på 18 milliarder kroner.

Af

Det totale afkast for 2017 landede på 7,2 procent, og det svarer til, at det professionelle investeringsejendomsmarked skabte løbende afkast og værditilvækst for rundt regnet 18 milliarder.

“At det professionelle investeringsejendomsmarked alene sidste år skaber løbende afkast og værditilvækst for 18 milliarder kroner cementerer, at markedet for investeringsejendomme er et oplagt marked at investere i, da der er gode afkast at hente på ejendomme og mulighed for at præge sin investering ved at udvikle ejendommene”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Ejendomsinvestorer skruer deres forventninger ned til afkastet på ejendomme for de kommende år. Det viser nye tal fra Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. Forventningerne til det totale afkast for 2018 lander på 5,6 procent, og frem til 2020 dykker den yderligere til 5,4 procent. Det er den laveste forventning til en kommende femårsperiode, som der er målt i forventningsundersøgelsens levetid (2011). ”Men lad os nu se”, fastholder Jannick Nytoft.

”Forventningerne til det totale afkast falder, ja. Men ser vi på resultatet fra 2017, så gik det faktisk bedre end gennemsnittet af deltagerne forventede. Sidste år landede det totale afkast på 7,2 procent, hvor det var forventet at lande på 5,8 procent”, forklarer Jannick Nytoft.

To deltagere tæt på

To ejendomsinvestorer, som indberettede et forventet totalt afkast vedrørende 2017 tæt på de faktiske 7,2 procent til markedsstatistikken, var Lars Thylander, som er bestyrelsesformand i Thylander Gruppen, og partner og direktør Christian Fladeland fra Sadolin & Albæk. Om forventningerne til 2018 udtaler Lars Thylander:

”Jeg tror, at optimismen i økonomien vil fortsætte i 2018 samtidig med, at vi vil have et fortsat lavt renteniveau. For markedet generelt vil det nok give et totalt afkast i niveauet syv procent. Min vurdering er dog, at der vil være aktører i markedet, som vil få et noget lavere afkast, fordi de har indkøbt ejendomme for dyrt i det nuværende marked”, forklarer Lars Thylander.

Mens Christian Fladeland fra Sadolin & Albæk forventer:

”Jeg tror, at vi vil se en flad prisudvikling i 2018 i niveauet 0-1% set for landet som helhed. Forrentningskravene vil stabilisere sig, og set for landet som helhed, tror jeg kun på beskedent stigende lejeniveauer i visse segmenter, og stabile lejeniveauer i de fleste segmenter. Tillægges denne prisudvikling min forventning om et stabilt løbende afkast i 2018, så lander vi på et totalt afkast i niveauet seks procent for 2018”.

Industri slår rekord

De nye tal viser desuden, at industriejendomme aldrig før har haft så høje forventninger til faldende økonomisk tomgang og stigende markedsleje, som i den nye undersøgelse.

“Industri giver fortsat gode direkte afkast på over seks procent, og det bidrager til, at industriejendomme bliver en mere og mere interessant ejendomsinvestering ”, uddyber Jannick Nytoft.

7,2 %

blev den totale afkast for 2017. Forventninger til det totale afkast for 2018 er på 5,6%.

Kontakt