/ Nyheder / Tid til at underskrive årets ledelseserklæringer

Tid til at underskrive årets ledelseserklæringer

Har du stadig den rette kriminalitets- og ansvarsforsikring, og har dine medarbejdere fået efteruddannelse? Det er blevet tid til at underskrive årets ledelseserklæringer fra EjendomDanmark. Målet er at sikre, at medlemmer, der udfører professionel ejendomsadministration, overholder de gældende etiske normer.

Af

Det er nu tid til at underskrive årets ledelseserklæringer. Foto: iStock, ilkercelik.

Medlemmer, der arbejder med ejendomsadministration, er underlagt en række etiske normer. Et regelsæt, der udgør rammen for, hvordan administrator bør optræde over for kunder, lejere og myndigheder.

Når ledelseserklæringen fra EjendomDanmark underskrives, bekræftes det, at medlemmet lever op til de etiske normer – blandt andet at medlemmet fortsat har den påkrævende kriminalitets- og ansvarsforsikring, og at medlemmet fortsat har kontoadskillelse. Samtidig sikrer det også, at medlemmet opfylder, synliggør og gør medarbejdere opmærksomme på de etiske normer i det daglige arbejde. Endelig skal ledelseserklæringerne bidrager til at sikre, at medlemmets medarbejdere er efteruddannede svarede til de krav til efteruddannelse, der stilles i de etiske normer for ejendomsadministration.

Hvorfor skal der underskrives?

Ifølge §8 i organisationens vedtægter, skal EjendomDanmark én gang årligt indhente en ledelseserklæring for at sikre de etiske standarder.

Ledelseserklæringen indhentes fra alle medlemmer, der udfører administration af fast ejendom.