/ Nyheder / Styrk din virksomhed med Lejetjek

Styrk din virksomhed med Lejetjek

Med Lejetjek kan du beregne lejebenchmark for dine lejemål og få et tjek af din lejefastsættelse. Lejetjek bidrager til at sikre, at du ikke snyder dig selv for husleje, og giver et udgangspunkt for forhandling af lejen ved nyudlejninger.

Af

Foto: Christiantdk, istock

Lejetjek er branchens nye digitale værktøj, der giver mulighed for at få benchmark af sammenlignelige lejemål og detaljerede lejeopgørelser for hele landet. Det rammer et behov, der længe har eksisteret i branchen. Lejen er naturligvis en central parameter, når nye kontrakter skal indgås eller fornyes, når rentabiliteten af nye projekter skal beregnes, og når ejendomme værdiansættes. En mere detaljeret indsigt i markedet giver et bedre grundlag for at sikre en lejefastsættelse på markedsniveau, hvilket kan være med til at øge indtjeningen ved at fastsætte den rigtige leje. Lejetjek kan ikke stå alene, men er et brugbart værktøj, der kan hjælpe med at optimere din virksomhed.

Figuren nedenfor viser et eksempel på lejebenchmark af et kontorlejemål i Københavns Kommune. Det er baseret på lejemål fra deltagerens egen portefølje. I figuren kan det ses, at den gennemsnitlige leje i området er 1.500 kr., og lejeniveauet for det konkrete lejemål er 1.200 kr. Det bør derfor overvejes, om der opkræves for lidt i husleje, eller om der er særlige omstændigheder, der gør, at huslejen er lavere for det konkrete lejemål. Herudover fremgår både top- og bundleje for området af figuren.

Lejetjek blev lanceret i november, og mere end 50 af branchens aktører har allerede efterspurgt produktet. Ejendomsbranchen har stor gavn af det nye produkt, der bruges til både at få et generelt indblik i lejeniveauer og i forbindelse med lejefastsættelse.

Flere muligheder med voksende datagrundlag

Lejetjek er baseret på indsamlingen af markedsdata fra udlejere og administratorer af professionelle investeringsejendomme. Markedsdatabasen har været kraftigt voksende de seneste par år takket være ejendomsbranchen. Op mod 200.000 lejemål og 30 mio. kvadratmeter indgår i statistikken og udgør derfor den største udlejningsdatabase i Danmark med oplysninger, som kan anvendes til statistik og analyse.

Lejetjek beregner lejebenchmark for deltagernes lejemål og giver detaljerede lejeopgørelser for hele landet. Deltagerne kan blandt andet få sammenligningsleje fordelt på gennemsnits-, top- og bundleje, uanset hvor lejemålet ligger i landet. Lejetjek opgøres efter sektorerne kontor, butik, industri, og sektoren bolig er underopdelt i de forskellige lejereguleringstyper. Dertil kommer muligheden for at se niveauer i udvalgte områder af landet på kommune- og gadeniveau. Det kan for eksempel være i områder, hvor man ikke selv har ejendomme.

Fortrolighed er essentielt for markedsstatistikken, både når det gælder indberetning af data og anvendelsen af de fortrolige oplysninger. Lejetjek er kun til internt brug, og oplysningerne vises kun for brugeren, når der er en kritisk masse af fortrolige data, som sikrer validitet, og de enkelte aktører ikke kan identificeres.