/ Nyheder / Studietid: Pas på, når du udlejer værelser

Studietid: Pas på, når du udlejer værelser

Presset på boligmarkederne i de store byer vokser endnu mere, når nye studerende begynder på deres studier efter sommerferien. Flere vil søge private værelser, men når man lejer et værelse ud i en bolig, gælder en række komplicerede regler. En enkelt fejl kan i værste fald betyde, at en værelsesudlejer kan blive smidt ud af sin lejebolig.

Af

Du skal være opmærksom, hvis du vil udleje et værelse. Foto: FlamingoImages, istock

Ifølge loven har et værelse til udlejning ikke eget køkken med afløb. Det fortæller Pernille Lind Husen, der er juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark. Omkring 28.000 nye studerende begynder på deres uddannelse til efteråret, og derfor vil der komme et ekstra pres på boligmarkederne i de store byer. Kollegierne vil ikke have plads til alle de nye studerende, og derfor forventer Ejendomsforeningen Danmark, at mange vil søge et privat værelse. 

Der er forskel på, om man lejer et værelse ud i en villa, ejer- eller andelslejlighed eller i en lejebolig. 

”Hvis din bolig er en villa, som du selv ejer, kan du frit bestemme, om du vil leje et værelse ud. Men udlejningen er omfattet af lejelovens regler”, forklarer Pernille Lind Husen. 

Hvis boligen er en ejer- eller andelslejlighed anbefaler Ejendomsforeningen Danmark, at man tjekker foreningens vedtægter, da det fremgår her, om man må leje værelser ud. Anderledes er det, hvis boligen er en lejebolig. 

”Hvis man bor i en lejebolig, skal man allerførst kontakte udlejer, før man lejer et eller flere værelser ud. Som lejer er man begrænset af lejelovens regler om fremlejeret. Lejligheden skal eksempelvis have minimum to værelser, hvis man vil leje et værelse ud”, siger Pernille Lind Husen. 

Indgå en lejekontrakt 

Man bør indgå en egentlig lejeaftale med lejer. 

”Det er vigtigt, at man laver en skriftlig lejekontrakt med lejer, og hvis man bor i en lejebolig, at man giver sin egen udlejer en kopi, før man lejer værelset ud. Hvis man overtræder reglerne for fremleje, risikerer man at blive smidt ud af lejeboligen, fordi man overtræder reglerne for ens egen lejeaftale med udlejer”, siger Pernille Lind Husen. 

I lejekontrakten skal der som minimum fremgå navne på aftaleparterne, boligens adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter fx køkken, bad og toilet og den aftalte leje. Når man lejer et værelse ud, så kan man som udgangspunkt opsige lejer med en måneds varsel. 

”I modsætning til udlejning af boliger, så gælder det som udgangspunkt for værelser, at man kan opsige sin lejer med en måneds varsel. Men det forudsætter, at lejer har adgang til værelset gennem udlejers bolig. Hvis lejer har separat adgang til værelset via fx en kælderindgang, og i øvrigt ikke benytter udlejers del af boligen, så er der skærpede regler for opsigelse, og lejer har et længere opsigelsesvarsel på op til et år”, siger Pernille Lind Husen. 

Sæt lejen rigtigt 

Det er meget vanskeligt at sætte en korrekt husleje for et værelse. Det skal man gøre ud fra begrebet det lejedes værdi. 

”Det lejedes værdi er et lejeretligt begreb. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser. Størrelsen kan desværre ikke slås op nogen steder. Hvis du aftaler en for høj leje, kan huslejenævnet sætte den ned, hvis lejer klager. Så vær varsom og brug gerne en rådgiver til at finde rundt i det komplicerede regelsæt”, siger Pernille Lind Husen. 

De vigtigste regler 

  • Du bør lave en skriftlig lejekontrakt, hvor der som minimum fremgår navne på aftaleparterne, værelsets adresse, hvad lejer har adgang til af faciliteter som køkken, bad og toilet samt den aftalte leje. 
  • Du må maksimalt fastsætte lejen til det lejedes værdi. Det er den leje, som er almindeligt gældende i området for tilsvarende værelser. 
  • Du skal sørge for, at forbrug til fx varme, vand, el og tv dækkes af den leje, der aftales, da du ikke må opkræve særskilte beløb til disse ting, med mindre der er særskilte målere på forbruget, hvilket som udgangspunkt ikke kan lade sig gøre på et enkelt værelse.
  • Du kan udleje inventar, og lejen for det kan specificeres, men det er i udgangspunktet en del af lejen. 
  • Du kan opsige lejer med en måneds varsel, hvis lejer har adgang til værelset via boligen. 
  • Du kan tilbyde din lejer ekstra ydelser, fx morgenmad. Men det skal være frivilligt for lejeren at indgå særskilt aftale om disse ydelser. 
  • Du må ikke leje ud flere gange som ”bed and breakfast”, hvis du bor i en lejebolig, så kan du blive smidt ud af din bolig.