/ Nyheder / Sprinkling med luft er godt til indendørs brandslukning

Sprinkling med luft er godt til indendørs brandslukning

Som et alternativ til vand kan brande, der opstår indendørs, blive slået ned med atmosfæriske luftarter. Fordelen er blandt andet, at brandslukningen sker i løbet af et minut, og at ejendomme og lokaler undgår at tage skade af de ofte store mængder vand, der er forbundet med eksempelvis sprinkleranlæg. Samtidig vil etablerings- og driftsomkostninger ligge på cirka det halve.

Af

Som et alternativ til vand kan brande, der opstår indendørs, blive slået ned med atmosfæriske luftarter. Fordelen er blandt andet, at brandslukningen sker i løbet af et minut, og at ejendomme og lokaler undgår at tage skade af de ofte store mængder vand, der er forbundet med eksempelvis sprinkleranlæg.

Som et alternativ til vand kan brande, der opstår indendørs, blive slået ned med atmosfæriske luftarter. Fordelen er blandt andet, at brandslukningen sker i løbet af et minut, og at ejendomme og lokaler undgår at tage skade af de ofte store mængder vand, der er forbundet med eksempelvis sprinkleranlæg. Samtidig vil etablerings- og driftsomkostninger ligge på cirka det halve.

Undgå vandskade

Ulempen ved et sprinkleranlæg er de følgeskader, der opstår, når anlægget aktiveres.

”En traditionel sprinkler er oftest sat op til at sprinkle minimum en halv til en hel time, med mindre man slukker den manuelt. Mængden af vand, der er påkrævet pr. dysse, afhænger af det område, man vil brandbeskytte, men op til 60 liter i minuttet er ikke unormalt*. Måske får man slukket en ildebrand, men følgeskaderne kan være store i de områder, der bliver berørt”, fortæller Kristian Petersen, der er Business Development Director hos Fire Eater.

Sprinkling med luft er en fordel, hvis man ønsker at brandsikre et rum med inventar, der ikke tåler vand. Brandsikringen bliver blandt andet anvendt i serverrum med dyrebar teknologi eller maskin- og kontrolrum inden for marineindustrien, som indeholder udstyr, der ikke vil fungere i kontakt med vand.

INERGEN®, som slukningsmidlet kaldes, er godkendt af DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) og er et miljørigtigt alternativ til vand. Det består nemlig af luftarter, der allerede findes naturligt i atmosfæren. Sammensætningen af luftarter slukker branden via iltfortrængning og består af en blanding af Nitrogen, Argon og CO2.

”CO2 sikrer, at kroppen nemmere kan transportere ilt rundt i kroppen. Det betyder, at mennesker, der opholder sig i et rum med denne type brandslukning, stadig vil få tilført lige så meget ilt, som hvis de befandt sig i den naturlige atmosfære. Derfor er det helt uskadeligt”, fortæller Kristian Petersen.

INERGEN® bliver da også allerede anvendt, hvor der færdes mange mennesker. For eksempel er det installeret på et Scandic-hotel i Oslo, på store lagerhaller i Danmark og udlandet, og er ved at blive projekteret på det hollandske slot og museum Palais Het Loo.

Alternativ til vand

Lige nu arbejder Fire Eater sammen med Arkhus Bygningsrådgivning A/S på at få metoden godkendt til en trappeopgang i en boligejendom i København.

”Der findes endnu ikke nogen dansk retningslinje for, at man må anvende vores løsning lige netop i denne situation, men det vil vi arbejde på, hvis vores ansøgning ikke går igennem. Dog muliggør det nuværende bygningsreglement allerede løsningen, såfremt der er lavet en risikoanalyse, som indsendes sammen med byggeansøgningen”, siger Kristian Petersen.

Han er i løbende kontakt med Teknisk Forvaltning i København, beredskabet og DBI.

”Man har nu mulighed for at højne et eksisterende slukningssystem. Det kan være ganske ødelæggende for en ejendom, når sprinklerne først går i gang. Særligt i en trappeopgang, hvor branden måske finder sted på én bestemt etage, men sprinkleranlægget sender vand ud i hele opgangen”, siger Kristian Petersen,

Et sprinkleranlæg er desuden oftest dyrere at etablere og drifte. Kristian Petersen estimerer, at etableringsomkostningerne og den løbende drift af et INERGEN® anlæg vil ligge på cirka det halve.
Han mener, det er et spørgsmål om tid, før man fra samfundets side begynder at gå over til alternative slukningsmetoder som et supplement eller alternativ til vand.

”Mange andre steder i verden har man indført restriktioner på almindelig brug af vand, bl.a. i Cape Town, hvor man derfor er begyndt at se efter alternativer. Men selv større byer tæt på os tænker nu også i de baner, eksempelvis i London”, siger Kristian Petersen og fortsætter:

”Vi oplever blandt andet i København, at man begynder at stille krav til, at man skal have sit eget vandreservoir for at opsætte sprinkleranlæg. Kommunen kan ikke være sikre på, at vandforsyningen leverer nok vand, og her kunne vores slukningsmetode være et fint alternativ”, siger han.

Huset Net tester brandslukningen

Kristian Petersen inviterer Huset Nets udsendte medarbejder til at prøve det, han kalder for en fuldskala demonstration. Det indebærer, at man bliver lukket ind i et rum med brændende genstande og først forlader rummet, når ilden er slukket. Inden da kan Kristian Petersen dog oplyse, at lægevidenskaben har sagt god for, at det ikke påvirker mennesker at blive eksponeret for INERGEN®.

”I 2017 har den norske læge, Erlend Johan Skraastad, Head of Anaesthesia, fra universitetshospitalet St Olavs Hospitali Trondhjem skrevet en afhandling, hvor han konkluderer, at der ikke er nogen risiko ved at opholde sig i et rum, hvor disse luftarter bliver anvendt”, siger han.

Kristian Petersen fortæller, at der dog vil være tale om en forbipasserende bivirkning.

”Du vil kunne mærke, at du blive en smule mere forpustet. Særligt hvis du taler, mens du er i rummet. Det vil føles som, at du netop er gået op ad en trappe”, forklarer han.

Og det er en ganske effektiv måde at sætte en stopper for journalistens spørgsmål, for de kan altid stilles efter forsøget.

Kristian tænder op i tre små fade med sprit (ethanol), som bliver placeret forskellige steder i rummet, der hurtig bliver lidt varmt at være i. I loftet er en dysse, som står for at fordele den rette INERGEN®. Og selvom der kan være noget angstprovokerende i at stå i et lukket rum, hvor der pludselig siver gasarter ud, så er det også lidt spændende at følge med i, hvornår ilden slukker. Og det gør den ganske rigtigt på lige under ét minut.

Efter forsøget er der ikke det store at mærke på ens eget helbred, bortset fra den allerede nævnte bivirkning, som forsvinder, så snart vi forlader rummet. Kristian Petersen når også at demonstrere, hvor effektivt slukningsmetoden er, da han tænder op for spritten uden for testlokalet. Så snart han træder ind i rummet lige efter forsøget, slukker ilden.

Brandslukningsmetoden kan anvendes de samme steder, som der anvendes sprinkler. Eneste forudsætning er, at der er tale om et lukket rum med fire vægge, loft og gulv.

*Jf. Socialministeriets trapperumsrapport fra 2007.