/ Nyheder / Søg tilskud til grønne omstillinger i Erhvervspuljen

Søg tilskud til grønne omstillinger i Erhvervspuljen

Virksomheder kan søge tilskud til grønne omstillinger fra Erhvervspuljen. Reglerne for ansøgninger er ændret, hvilket betyder, at ansøgning og igangsætning af projekter foregår nemmere og hurtigere end førhen.

Af

Søg om tilskud fra Erhvervspuljen til grønne omstillinger i din virksomhed.

Den 1. november 2022 blev reglerne for Erhvervspuljen ændret, så puljen nu er åben og kan søges hele året. Der er desuden foretaget flere ændringer i reglerne, der skal sikre, at projekter hurtigere kan igangsættes. Samtidig skal det være nemmere for virksomheder at ansøge.

Erhvervspuljen giver blandt andet tilskud til projekter som udskiftning af lyskilder til LED, installation af varmegenvinding og skift fra fossile brændsler til varmepumpe.

Virksomheder kan maksimalt få 112 mio. kr. i tilskud, og puljen dækker optil 50% af de støtteberettigede omkostninger afhængigt af virksomhedens størrelse.

Hvad er Erhvervspuljen?

Erhvervspuljen er en tilskudspulje til dansk erhvervsliv, der løber frem til 2029. Puljen administreres af Energistyrelsen, og er oprettet med det formål at understøtte potentialet for et grønnere og mere energieffektivt erhvervsliv. Derfor er det muligt at søge om tilskud fra puljen til grønne omstillinger i både små og store virksomheder. Tilskuddet kan gives til næste alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra energiudledninger.

Grønne omstillinger har flere fordele

Danmark har en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Hertil spiller erhvervslivet en stor rolle, og erhvervspuljen gør det mere økonomisk fordelagtigt for virksomheder at investere i grøn omstilling.

Grønne investeringer bidrager direkte til virksomheder i form af billigere energiregninger, styrket konkurrenceevne og omdømme samt bedre arbejdsmiljø og trivsel. Dog er det ikke kun virksomheden, der har gavn af omstillingerne – det har nemlig også en bredere samfundsmæssig indvirkning. Helt konkret betyder det blandt andet en reducering af virksomheders CO2-udledninger og styrket forsyningssikkerhed i samfundet.

Sådan søger du

Du kan læse mere om forberedelser til ansøgningen, samt hvordan din virksomhed søger puljen her. Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet.

Det er muligt at søge tilskud fra puljen flere gange, hvis virksomheden har flere projekter, der fremmer den grønne omstilling.