/ Nyheder / Søg om tilskud til et opdateret energimærke og gennemgang af varmecentral

Søg om tilskud til et opdateret energimærke og gennemgang af varmecentral

Det er muligt for boligforeninger i Københavns Kommune at søge tilskud i puljen Energitjek.

Af

Energimærkning og optimering af varmecentral bidrager til en mere bæredygtig bygning. Foto: iStock, Gregory_DUBUS.

Boligforeninger i Københavns Kommune kan nu søge tilskud i puljen Energitjek. Ansøgningsfristen løber frem til den 1. februar 2023.

Med Energitjek har I mulighed for at få tilskud til et nyt eller opdateret energimærke. I får også en gennemgang af ejendommens fjernvarmecentral og eventuelt ventilationsanlæg samt anbefalinger til, hvordan de skal driftes og eventuelle energioptimeringer.

Bæredygtige bygninger

Der er flere årsager til, hvorfor det er en god idé at søge tilskud i puljen. En af årsagerne er, at energimærkning og optimeret varmecentral baner vejen for en mere bæredygtig bygning.

Et energimærke giver et indblik i jeres ejendoms energimæssige stand og forslag til, hvordan I kan optimere ejendommen for at opnå energibesparelser og bedre komfort. Samtidig kan der være penge at spare på varmeregningen, når varmecentralen optimeres.

Puljen giver op til 20.000 kr. i tilskud til dette.

Hvem kan søge

For at søge tilskud i puljen Energitjek skal jeres forening være en etageboligejendom i Københavns Kommune med mindst fem boligenheder/husstande, som enten:

  • har et energimærke E, F eller G, der er mere end to år gammelt,
  • har et udløbet energimærke, som var E, F eller G
  • eller aldrig har fået energimærke.

Energimærket kan være første skridt på vejen mod en renovering, som I kan søge støtte til hos Københavns Kommunes Bygningsrenoveringspulje. En renovering kan komme jer til gode med bl.a. en lavere energiregning, bedre boliger og komfort, en højere værdi af boligen og en mindre påvirkning af klimaet. Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer i løbet af foråret 2023 alle tilskudsmodtagere til et webinar om, hvordan I kommer videre med en egentlig renovering.

Sådan søger I puljen

Det er nemt at søge, og I gør det på Københavns Kommunes hjemmeside om byfornyelsespuljer.

Tilskud til Energitjek uddeles efter først-til-mølle-princippet og ansøgningsfristen er 1. februar 2023.