/ Nyheder / Småfejl i Typeformular A, 10. udgave

Småfejl i Typeformular A, 10. udgave

EjendomDanmark er blevet opmærksom på nogle småfejl i Typeformular A, 10. udgave. Fejlene er meldt ind til ministeriet.

Af

Typeformular A, 10. udgave udkom den 1. september 2022 og blev kort herefter opdateret på grund af nogle tekniske fejl.

EjendomDanmark er sidenhen, i forbindelse med medlemmernes ibrugtagning og udfyldning af Typeformular A, 10. udgave, blevet opmærksomme på en række småfejl i typeformularen. Fejlene opstår bl.a. ved brug af specifikke bogstaver og udfyldning af datoer og beløb.

Der er ikke tale om fejl, der forhindrer brugen af Typeformular A, 10. udgave. Vær opmærksom på, at Typeformular A, 9. udgave ikke længere er autoriseret efter d. 31. december 2022.

Senest fra den 1. januar 2023 skal I derfor alene benytte Typeformular A, 10. udgave. Vi anbefaler dog, at I udelukkende benytter denne allerede I god tid inden årets udgang.

Nedenfor er oplistet de fejl vi er blevet opmærksomme på.

Indtastning af dato

Ved indtastning af dato i typeformularens datofelter kan der fremgå ”fejl” eller ske ændring af den indtastede dato til dags dato. Dette kan ske, hvis datoen ikke skrives ved benyttelse af tal. 

Eksempel:

Hvis et lejeforhold begynder den 1. december 2022, kan der ved indtastning af dato for lejeforholdets begyndelse i lejekontraktens § 2 skrives 01-12-2022 eller 01/12/2022.

Der vil ikke komme den rette dato frem i feltet, såfremt der f.eks. skrives ”1. december 2022”.

Brug af bogstaver som f.eks. g, j og p

Ved udfyldning af tekstfelter vil brug af bogstaver som f.eks. g, j, og p medføre, at bogstaverne bliver beskåret for den del, der går under linjen i tekstfeltet.

Indtastning af beløb venstrestilles

Ved benyttelse af felter til angivelse af beløb i kr. bliver beløbet venstrestillet og ikke højrestillet i feltet.

Markering i ”Ja”/”Nej” felter

Ved markering i et ”Ja”/”Nej” felt i Typeformular A, 10. udgave låses brugen af enten ”Ja” eller ”Nej” feltet for det pågældende forhold. Der kan efterfølgende udelukkende ændres fra ”Ja” til ”Nej”, men der kan ikke fjernes markering fra begge felter således, at der ikke fremgår markering i hverken ”Ja” eller ”Nej”.

EjendomDanmark har gjort Indenrigs- og Boligministeriet opmærksomme på ovennævnte fejl og forventer, at disse vil blive tilrettet. Vi kender dog endnu ikke tidsperspektivet herfor.