/ Nyheder / Skive Kommune er den anden mest ejendomsvenlige kommune

Skive Kommune er den anden mest ejendomsvenlige kommune

Skive Kommune er godt med, når det drejer sig om at skabe ejendomsvenlige vilkår. Det viser EjendomDanmarks netop offentliggjorte undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Regulering af de private lejeboliger i kommunen trækker dog ned.

Af

EjendomDanmark undersøger for sjette år i træk ejendommenes vilkår i landets kommuner. I år placerer Skive Kommune sig på en andenplads efter dette års vinderkommune, som er Billund Kommune. Ifølge Morten Marott Larsen, cheføkonom i EjendomDanmark, er Skive Kommune godt med, når det drejer sig om gode vilkår for ejendommene i kommunen. Reguleringen af de private lejeboliger trækker dog ned.

”Når Skive Kommune vælger, at boligreguleringsloven skal gælde, gør det fastsættelsen af lejen i de private boliglejemål langt mere kompleks”, siger Morten Marott Larsen.

Han fremhæver desuden det positive i, at Skive Kommune ikke opkræver dækningsafgift, og at de har den 11. laveste grundskyld blandt kommunerne på 20,68 promille. Derudover har Skive Kommune en sagsbehandlingstid på byggesager på 33 dage (brutto) og ni dage (netto). Sammenlignet med landsgennemsnittet er bruttosagsbehandlingstiden 65 dage og nettosagsbehandlingstiden er 31 dage. Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) er også faldet i Skive Kommune.

Kommunerne er generelt blevet mere ejendomsvenlige

EjendomDanmark har undersøgt forhold, som kommunerne selv har indflydelse på. Resultatet af erhvervsorganisationens undersøgelse om ejendomsvenlighed viser, at den gennemsnitlige ejendomsvenlighed er forbedret i forhold til sidste år.

”Det er vigtigt, at kommunerne prioriterer ejendomsvenlighed, da boliger og erhvervsejendomme bidrager til at holde gang i aktiviteter, beskæftigelsen og økonomien i kommunen. Gode vilkår bidrager til, at der holdes gang i ejendommene og til at tiltrække og fastholde erhverv og borgere”, siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i EjendomDanmark.

18 kommuner har i årets løb reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 kommuner har en dækningsafgift på nul. I år er der også sket forbedringer i grundskylden, som fire kommuner har sat ned, og ingen kommuner har hævet. Der er også sket forbedringer på bruttosagsbehandlingstiden for byggesager, som er faldet med tre dage, mens nettosagsbehandlingstiden er faldet med 3,5 dage.

Der ses derudover et beskedent fald på gennemsnitligt fire kroner på byggesagsgebyret, som landets kommuner tager for at behandle ansøgningerne, og det ender på 476 kroner. Det sidste fald ses i antallet af såkaldte ejendomsforbrydelser, der i gennemsnit også er faldet. Det eneste parameter, der ikke har ændret sig, er antallet af regulerede kommuner, som fortsat tæller 79 kommuner, hvilket er uændret i de seks år, undersøgelsen er gennemført.

Billund Kommune er landets mest ejendomsvenlige kommune, mens Københavns Kommune er undersøgelsens mindst ejendomsvenlige kommune med en placering som nummer 98 ud af 98.

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunens private lejeboliger er regulerede eller ej
  • Bruttosagsbehandlingstid for byggesager viser den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtager byggeansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.
  • Nettosagsbehandlingstid for byggesager afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen. Det er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren og til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter.