/ Nyheder / Skal du leje din bolig ud i ferien?

Skal du leje din bolig ud i ferien?

Det er blevet nemmere at leje sin bolig ud, mens man selv er på ferie. Lejelovens komplicerede regler gælder nemlig ikke for den type udlejning. Der er dog stadig forhold, du skal være opmærksom på, inden du overlader nøglerne til andre.

Af

Måske overvejer du og din familie, om I skal leje jeres bolig ud, mens I selv er på ferie. For mange er det en oplagt mulighed for at få en ekstra indtægt.

Udlejningsportalen Airbnb oplyser, at der i perioden 1. december 2014 til 30. november 2015 var 21.000 værter i Danmark, som alene via Airbnb havde gæster i løbet af året, og disse værter udlejede i gennemsnit boligen 22 nætter på et år.

Udlejning til midlertidigt fritidsformål er undtaget den ellers meget komplicerede lejelovgivning. Der er ikke længere regler for, hvor meget man må tage i leje, og hvilke vilkår man i øvrigt aftaler. Udlejning på op til seks til otte ugers varighed og til ferie eller fritidsmæssigt formål, er undtaget fra lejelovgivningen. Men der er en række forhold, man skal være opmærksom på ligesom udlejningen ikke må få erhvervsmæssig karakter.

Må boligen udlejes?

Det er vigtigt, at du undersøger, om du overhovedet må leje din bolig ud. Er du lejer, har du i mange tilfælde ret til at fremleje din lejlighed, når dit fravær er midlertidigt, hvilket det jo vil være, når du er på ferie.

“Men du skal huske at spørge din udlejer først, og du har pligt til at give udlejer en kopi af den lejeaftale, du indgår. Du skal også være opmærksom på, at hvis du lejer ud flere gange efter hinanden, flere gange over en kort årrække, eller måske lejer et værelse ud til turister løbende over hele sommeren, så begynder udlejningen at få karakter af erhvervsudlejning, og det må man ikke i en bolig. Hvis ikke du overholder din egen aftale med udlejer, risikerer du, at lejeaftalen bliver ophævet”, siger Pernille Lind Husen, der er juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark.

Bor du i en ejerlejlighed eller en andelslejlighed er det foreningens vedtægter, der bestemmer, om du må fremleje din lejlighed.

Du skal også være opmærksom på, at der i mange af landets kommuner er regler for, om man må anvende boliger til midlertidig benyttelse, hvis de tidligere har været anvendt til helårsbeboelse. Det vil være tilfældet, når man lejer ud det sted, hvor man bor til daglig. Kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt meddele samtykke til den midlertidige anvendelse. I yderste konsekvens kan kommunen ophæve lejemålet, hvis udlejningen er i strid med reglerne.

Du har et ansvar

Hvis du vælger at udleje din bolig til ferie eller fritidsmæssigt formål, er der nogle ting, du skal være opmærksom på og tænke over, inden du lejer ud.

“Bor du i en lejlighed, er du ansvarlig for dem, du giver adgang til ejendommen og din bolig. Det betyder, at hvis dem du lejer ud til, gør skade på ejendommen eller lejligheden eller generer de øvrige beboere, så er det dig, som er ansvarlig for skader og gener over for foreningen eller udlejer. I yderste konsekvens kan du miste din bolig, hvis dem, du lejer ud til, ikke opfører sig ordentligt”, siger Pernille Lind Husen.

Hvis dem, du lejer ud til, ødelægger eller stjæler dine ting, så skal du tjekke med dit forsikringsselskab, hvordan din forsikring dækker. Ellers kommer du selv til at betale, fordi du har lukket personerne, der har gjort det, ind.

Det samme gælder, hvis du ejer din bolig, ejerlejlighed eller hus, så tjek din forsikring.

“Lejer du ud via en mellemmand, for eksempel en hjemmeside som Airbnb, så sørg også for at forhøre dig hos dem, hvad deres procedurer og ansvarsfordeling er”, siger Pernille Lind Husen.

Lejeaftale på skrift

Sørg for at indgå lejeaftalen skriftligt. Det er altid det bedste.

“Det er nemmere, når man har noget konkret at forholde sig til, hvis man bliver uenige undervejs. Lejeaftalen bør som minimum indeholde information om, hvad det er, der lejes, hvor lang tid det lejes for, hvad lejer må bruge i lejligheden og ikke mindst, hvad prisen er”, siger Pernille Lind Husen.

Det er uklart i reglerne, hvor mange gange man må leje sin bolig ud, uden at det medfører ophævelse af eksempelvis et lejemål.

Gode råd

  1. Find ud af, om du må leje din lejlighed ud – spørg din udlejer, andelsbolig- eller ejerforening
  2. Find ud af, hvordan din aftale med for eksempel Airbnb stiller dig som udlejer
  3. Find ud af, hvordan du er forsikret
  4. Sørg for at indgå aftalen skriftligt
  5. Tjek dine skatteforhold