/ Nyheder / Positivt med grønt fokus i den nye planlov

Positivt med grønt fokus i den nye planlov

EjendomDanmark er positive over for det brede forlig, der justerer planloven og som har fokus på den grønne omstilling. Der kan blive behov for enkelte tilpasninger i det lovforberedende arbejde.

Af

EjendomDanmark glæder sig over, at der i den nye planlov er taget højde for verdens situation. Foto: Westersoe, iStock

Regeringen har sammen med Folketingets øvrige partier forhandlet i 14 måneder, men nu er der vedtaget en ny planlov.

Verden har siden forandret sig markant, og den økonomiske situation er en helt anden, end da regeringen kom med sit oprindelige udspil. Her var der et ønske om at udvide den kommunale mulighed for at stille krav om almene boliger i nye byggeprojekter fra 25 til 33 procent.

EjendomDanmark er glade for, at forligspartierne har lyttet på indvendingerne og landet en aftale et helt andet sted.

”Vi glæder os over, at der er blevet lyttet – og at fokus er flyttet hen på bæredygtighed. Klimakrisen og den nye økonomiske virkelighed har gjort, at der nu er brug for en helt anden drøftelse af de udfordringer, som både de store byer og provinsen står overfor. Det afspejles heldigvis i den politiske aftale,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark.

Smidigere byggesagsbehandling

Næste skridt er at få loven omsat til virkelighed i landets kommuner. Her er eksempelvis byggesagsbehandling flere steder en udfordring:

”Vi hører ofte om det i København, men det er også et tema på Bornholm og flere andre kommuner. Lokalpolitikerne skal have fundet løsninger de steder, hvor det ikke fungerer. Samtidig skal vi holde fast i en politisk drøftelse om alt fra øget opsætning af solceller på ejendomme i byerne til bedre rammevilkår for tilpasningen og udbygningen af ejendomme i provinsen,” siger Peter Stenholm.

EjendomDanmark påpeger også, at der kan være brug for enkelte tilpasninger i lovgivningen – blandt andet hvis udlejerne skal kunne håndtere kravet om, at ungdomsboliger skal være for studerende. Det arbejde vil EjendomDanmark bidrage med i størst muligt omfang.