/ Nyheder / Positivt med fokus på styrkede huslejenævn

Positivt med fokus på styrkede huslejenævn

Det vil være gavnligt for alle, hvis de danske huslejenævn styrkes – det må bare ikke ske på bekostning af retssikkerheden. Det påpeger EjendomDanmark, efter et udvalg i dag afleverede en rapport om huslejenævnenes organisering.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

De danske huslejenævn spiller en væsentlig rolle, når der er uenigheder mellem lejere og udlejere. Derfor er det positivt, at et udvalg i dag har afleveret en rapport med forslag til en forbedret organisering af huslejenævnene.

Det vil være til gavn for alle parter, hvis huslejenævnene kan styrkes, siger Lena Hartmann, juridisk direktør hos EjendomDanmark:

”Der er i dag rum til forbedring af huslejenævnenes organisering – alene en kortere sagsbehandlingstid vil være en stor gevinst for alle involverede. Samtidigt er det vigtigt at styrke kvaliteten af afgørelserne og sikre, at der kan trækkes på de rette kompetencer,” siger hun.

Der er i rapporten flere forslag, der har til hensigt at styrke huslejenævnene ved fx at give bedre oplærings- og videndelingsmuligheder. Desværre er der også stillet forslag, der vil begrænse mulighederne for at få afgørelser prøvet ved domstolene.

”Fokus skal samtidig være på retssikkerheden for alle parter. Den skal sikres gennem korrekte afgørelser i første led og ikke ved at afskære mulighederne for at prøve sagerne i det næste led. Det er ikke uden grund, at vi i Danmark har et retssystem, der er baseret på, at sager kan prøves i flere instanser,” siger Lena Hartmann.

Indførelsen af landsdækkende ankenævn

I brancheorganisationen er man desuden tvivlsom over for et forslag om at indføre landsdækkende ankenævn og understreger, at der generelt skal være respekt for det kommunale selvstyre:

”Målet bør være at sikre en korrekt og hurtig sagsbehandling med tilsvarende lave sagsbehandlingsudgifter allerede i huslejenævnene. Derfor mener vi, at det kan være kontraproduktivt at skubbe en ekstra instans ind. Fremfor at forlænge sagsgangene yderligere, bør de forslag, der reelt styrker de faglige kompetencer i og videndeling på tværs af nævnene, prioriteres. Sker det, vil sagsbehandlingsprocessen kunne optimeres, hvilket vil sikre mere korrekte og ensrettede afgørelser,” siger Lena Hartmann.

EjendomDanmark opfordrer desuden til, at eventuelle ændringer gennemføres med et bredt flertal fra Folketinget, som dermed også respekterer det eksisterende lejelovsforlig fra 2014.

Rapport fra Udvalget for huslejenævnenes organisering