/ Nyheder / På vej mod flere mindre boliger: ”Branchen har fået større handlerum, men husk variation”

På vej mod flere mindre boliger: ”Branchen har fået større handlerum, men husk variation”

Frem mod 2031 vil der blive stadig flere studerende, ældre og enlige med behov for færre kvadratmeter i København. I samarbejde med By & Havn sætter ejendomsudviklere nu kul på kedlen for at opføre mindre boliger med attraktive fællesområder i de nye byudviklingsområder.

Af

Vejlands Kvarter er et af By & Havns nye byudviklingsområder på Amager. Området ligger nord for Vejlands Allé med direkte adgang til Amager Fælleds grønne og vilde natur og tæt ved Sundby metrostation. Foto: By og Havn.

For at få gang i byggeriet af mindre boliger gav Københavns Kommune i starten af året grønt lys til, at ejendomsudviklere fremadrettet frit kan disponere over 50 procent af etagearealet i et boligbyggeri. By & Havn, der er grundejer i Københavns største byudviklingsområder, hilser det velkommen, at Københavns Kommune nu prioriterer opførelsen af de mindre boliger.

”Vi er glade for, at der er mere fleksibilitet i de nye boligstørrelsesbestemmelser. Ejendomsbranchen har fået mere handlerum til at kunne bygge det, der rent faktisk bliver efterspurgt,” siger Ingvar Sejr Hansen, udviklings- og salgsdirektør i By & Havn.

Flere mindre boliger

By & Havn er sammen med en række ejendomsudviklere netop ved at tegne fremtiden for to af Københavns nye udviklingsområder – Stejlepladsen i Københavns Sydhavn og Vejlandskvarteret ved Amager Fælled. De to områder vil byde på blandede bo- og ejerformer som mindre boliger, almene boliger og bofællesskaber med fællesarealer. Der bliver derfor plads til både større og mindre familier, seniorer og studerende. Ved Stejlepladsen i Københavns Sydhavn vil man udnytte de nye bestemmelser, der giver mulighed for små boliger.

”På den halvdel af arealet, der ikke er reguleret af kommuneplanen, vil man opføre lejeboliger med et gennemsnit på 65 kvadratmeter. Det er netop for at ramme en stor efterspørgsel efter de mindre og noget billigere boliger, som der lige nu er mangel på,” siger Ingvar Sejr Hansen.

Fra anonym til social by

I Vejlandskvarteret bliver der blandt andet afsat plads til bofællesskaber for seniorer for at imødekomme en stigende efterspørgsel efter denne type boliger. Her vil adgang til større fællesarealer kompensere for de færre kvadratmeter i boligen og samtidig bidrage til at styrke det sociale fællesskab i området.

”Boligen handler ikke længere kun om det, du foretager dig bag din lukkede dør. Det handler også om dem, du bor i nærheden af. Har beboerne adgang til nogle attraktive fællesarealer, så vil det være nemmere at bo på lidt færre kvadratmeter,” siger Ingvar Sejr Hansen.

Han mener, at netop fællesskab og sammenhold er en efterspurgt mangelvare for dem, der bor i byen.

”Byen er fantastisk, men den kan også være ret anonym. Et fællesskab med naboerne kan være svært, når man bor i en opgang et sted i brokvarteret, men mange ønsker det faktisk. Derfor er man nu begyndt at indtænke arealer eller aktiviteter, der understøtter det sociale liv.”

Mange af bofællesskaberne er under opførelse blandt andet i Ørestad Syd. Ingvar Sejr Hansen er ikke i tvivl om, at det er noget, By & Havn kommer til at beskæftige sig med i de kommende år i samarbejde med ejendomsudviklerne.

Prisdæmpende effekt

De mindre boliger, som er på vej, vil ikke kun være til gavn for dem, der søger færre kvadratmeter i byen. Opførelsen af boliger på under 95 kvadratmeter vil ifølge Københavns Kommune medføre en generelt prisdæmpende effekt på det københavnske boligmarked. Falder priserne over en bred kam, vil det for flere børnefamilier give mening at blive boende i København frem for at søge mod forstæderne, den dag de har behov for flere kvadratmeter. Derudover kan mindre boliger bidrage til, at der vil ske en positiv omrokering på boligmarkedet, påpeger Ingvar Sejr Hansen.

”Det rigtige boligudbud sætter gang i flyttekæden. Mange ældre ægtepar bor i gode, store boliger, men har ikke nødvendigvis brug for de mange kvadratmeter. Kan man tilbyde dem en god seniorbolig med plads til fællesskab, så bliver der større boliger ledige på markedet til børnefamilierne.”

Derudover er mange ejendomsudviklere i gang med at se på, hvordan de kan opføre lejligheder, så der er plads til to børn, mens antallet af kvadratmeter holdes nede, fortæller Ingvar Sejr Hansen.

”Børnefamilierne har brug for flere værelser, men har ikke nødvendigvis råd til de mange kvadratmeter. Ved at gøre boligerne mindre gør du dem også billigere,” siger han.

Ingvar Sejr Hansen mener, at mange er villige til at indrette sig på lidt færre kvadratmeter, hvis de til gengæld kan tage cykel og offentlig transport på arbejde i stedet for at hænge ude på motorvejen.

”De fravælger parcelhuskvarteret og haven og tilvælger de fordele, det giver at bo i byen, hvor man er tæt på alt.”

Vigtigt med boligmix

Selvom der bliver sat kul på kedlen i forhold til at opføre mindre boliger i København, er det dog stadig vigtigt, at udviklingsområderne kan tilbyde et boligmix. Der vil fortsat være behov for et varieret boligudbud med en blanding af både mindre, mellemstore og store boliger, understreger Ingvar Sejr Hansen.

”Ellers ville man i nogle områder kun kunne bo, hvis man er single, mens der i andre områder kun er plads til familien. Det bliver ikke en god by, hvis boligudbuddet bliver alt for monotont,” siger Ingvar Sejr Hansen.

Han opfordrer ejendomsbranchen til at samarbejde med både hinanden og planmyndighederne for at sikre variation. Sidder man med næsen begravet i sit eget spor, er der fare for en lemmingeffekt i branchen.

”Mange har de samme overvejelser og ser præcis den samme markedssituation. Pludselig bygger alle ungdoms-, familie- eller fællesskabsboliger. Variationen i et område kan man få ved at samarbejde på tværs af branchen, men også ved at have et tæt samarbejde med kommunen, som har et overblik på tværs af de aktører, der opfører ejendomme i et bestemt område,” siger han.

Could not find post with assigned ID