/ Nyheder / Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger er opdateret

Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger er opdateret

Erhvervsstyrelsen har den 26. oktober 2022 offentliggjort en opdateret version af ”Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger”

Af

Erhvervsstyrelsen har netop offentliggjort en opdateret version af ”Regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger” på styrelsens hjemmeside.

Der er alene foretaget en mindre opdatering, der består i, at indestående på konto hos Grundejernes Investeringsfond ikke længere skal klassificeres som en likvid beholdning, men derimod som et tilgodehavende.

Opdatering er foretaget i ”afsnit 3.3.2 Grundejernes Investeringsfond” i vejledningen.

Der er tilsvarende foretaget opdatering heraf i afsnittet om anvendt regnskabspraksis i selve modelregnskabet.