/ Nyheder / Opdateret og mere læsevenlig

Opdateret og mere læsevenlig

Bliv opdateret med den nyeste praksis og litteratur inden for erhvervslejeret og få anbefalinger og indspark til taktiske overvejelser. En mere virkelighedsnær og læsevenlig udgave af bogen ”Erhvervslejeret” er udgivet.

Af

En ny udgave af “Erhvervslejeret” er udkommet. Udgaven er opdateret og mere læsevenlig. Foto: Jeppe Carlsen.

En detaljeret indholdsoversigt, et omfattende domsregister og en paragrafnøgle. Den nye udgave af ”Erhvervslejeret” er nem at bruge som opslagsværk til specifikke problemstillinger og henvender sig til alle, der beskæftiger sig med udlejning eller administration af erhvervslejemål. Blandt andre administratorer, udlejere og advokater, men også lejere og mæglere.

Tips til lejekontrakten

Bogen er opbygget efter et lejeforholds livscyklus og giver en grundig indføring i alle aspekter af erhvervslejeretten – lige fra lejekontraktens indgåelse til lejemålets fraflytning.

”Der er blandt andet tips til, hvordan en lejekontrakt opbygges, hvad man gør, når lejer ønsker at foretage ændringer i lejemålet, og hvad der sker, når lejer fraflytter,” siger Kristin Jonasson, der er advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten og en af forfatterne bag den nye udgave.

Sammen med sin advokatkollega og medforfatter Mette Hougaard har det taget lige over et år at opdatere bogen.

Nyeste retspraksis

Erhvervslejeloven trådte i kraft i år 2000 og har ikke været præget af de store lovændringer. Til gengæld er der gennem årene blevet afsagt domme, som har ført til en ændret eller en præcisering af retspraksis, og det er primært på dette område, at denne tredje udgave af ”Erhvervslejeret” er ført ajour.

”Tredje udgave er opdateret med domme fra 2012 og frem. De nye domme er helt klart et besøg værd og fungerer som gode eksempler for de mere teoretiske afsnit. Nogle steder har vi endda hevet teoretiske afsnit ud og opdateret med, hvordan loven fortolkes i dag i praksis,” siger Mette Hougaard.

Større ændringer

Et af de kapitler i bogen, der har fået en større gennemskrivning, er kapitel 7 under overskriften ”Lejens størrelse og regulering”.

”Her har vi skrevet meget til og taget en del ud. Siden sidste udgave er der for eksempel kommet mere afklaring på, hvornår det er muligt at markedsregulere lejen, når parterne samtidig har aftalt en løbende regulering af lejen,” uddyber Mette Hougaard.

Mere læsevenlig

Ud over at få en opdateret udgave af bogen har et mål været at gøre den mere virkelighedsnær og læsevenlig.

”Praktiske eksempler taget fra virkeligheden er noget af det, læserne kan se frem til. Men vi har også gjort en indsats for, at bogen er nemmere at slå op i – blandt andet har vi indsat flere underoverskrifter, der gør kapitlerne nemmere at skimme,” siger Kristin Jonasson.

Udfyldte blanketter

Et område, der også er blevet arbejdet med, er bilagslisten, som er ændret til at være egentlige eksempler på skrivelser, for eksempel opsigelse eller varslingsbrev, der kan være en inspiration, når erhvervslejeloven skal omsættes i praksis. Derudover er der udarbejdet et nyt bilag med et eksempel på en suspensionsaftale.

Derfor er det nu muligt at se konkrete eksempler på, hvordan de udfyldte blanketter og skrivelser kan tage sig ud.

”Frem for blot en standardtekst har vi for eksempel valgt at udfylde opsigelsen med informationer og tal. Efterfølgende kan udlejer eller administrator hente blanketten hos EjendomDanmark og tilpasse den til eget behov.”

En af de større ændringer i ”Erhvervslejeret” er, at alle henvisninger til boliglejelovgivningen er blevet tilrettet til de nye paragraffer, der trådte i kraft den 1. juli 2022.

Indspark og sparring

Det er EjendomDanmark, der udgiver bogen, og organisationens jurister har da også bidraget med indspark og løbende sparring til indholdet. Fokus fra EjendomDanmarks side har været, at bogen skal være et arbejdsredskab, der både kan anvendes i den daglige søgning efter hurtige svar og best practice – og går i dybden med juridiske diskussioner.

”Vi har arbejdet tæt sammen med Poul Schmith/Kammeradvokaten om opdateringen og blandt andet kommet med input til, hvilke problemstillinger der fylder mest i vores medlemmers dagligdag, og hvor vi ser behov for nærmere beskrivelse af best practice eller supplerende eksempler. Alt sammen med fokus på branchens og medlemmernes behov,” siger Lena Hartmann, juridisk direktør i EjendomDanmark.

Selv flittig bruger

Lena Hartmann har glædet sig til at få den nye udgave i hus – for medlemmernes skyld – men også fordi EjendomDanmark selv er flittig bruger af bogen – både når juristerne skal rådgive medlemmerne og i undervisningen på ejendomsadministratoruddannelsen, hvor erhvervslejeret er fast pensum.

Bøger

Erhvervslejeret

Erhvervslejeret er 3. udgave af EjendomDanmarks bog fra 2003.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 760,00

Normal pris (ex. moms) kr. 956,00

Det sker