/ Nyheder / Øget ejendomsvenlighed i Kalundborg Kommune

Øget ejendomsvenlighed i Kalundborg Kommune

Afskaffelsen af dækningsafgiften i Kalundborg Kommune har øget kommunens ejendomsvenlighed siden sidste år. Det viser en ny undersøgelse fra EjendomDanmark. Ifølge borgmester Martin Damm er afskaffelsen til gavn for kommunens erhvervsliv.

Af

EjendomDanmark undersøger for sjette år i træk ejendommenes vilkår i landets kommuner. I undersøgelsen forbedrer Kalundborg Kommune sig fra sidste års nummer 86 til nummer 26 i år. Det er den sjette bedste sjællandske kommune på ranglisten.

Ifølge cheføkonom i EjendomDanmark, Morten Marott Larsen, skyldes det primært, at Kalundborg Kommune har afskaffet dækningsafgiften siden sidste år. Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune, siger, at afskaffelsen af afgiften bidrager til den igangværende indsats for at styrke vilkårene for det private erhvervsliv i kommunen.

”Vi nedbragte første gang dækningsafgiften for tre år siden, og nu har vi så haft mulighed for at afskaffe den helt. Det er vi rigtig tilfredse med, da mange af vores mindre erhvervsdrivende, bygningsejere og butikker i kommunen havde vanskeligt ved at løfte den afgift. Dem kan vi nu imødekomme og hjælpe ved at fjerne afgiften helt. Vi gjorde det ud fra tanken om ”mange bække små”, og hvor vi så, at vi kunne hjælpe rigtig meget af kommunens erhvervsliv”, siger Martin Damm.

Ifølge undersøgelsen har Kalundborg Kommune i årets løb også forbedret bruttosagsbehandlingstiden for byggesager, der er faldet 11 dage, til nu 69 dage. Det er fire dage over landsgennemsnittet. Nettosagsbehandlingstiden for byggesager er faldet til 29 dage, og det er et fald på 18 dage, hvilket er to dage lavere end gennemsnittet.

Det hænger ifølge Martin Damm sammen med, at kommunen sidste år iværksatte en forbedring af den professionelle betjening af erhvervslivet i kommunen.

”Kalundborg Kommune er grundet vores geografiske placering længst mod vest ikke nogen pendlerkommune, ligesom vi heller ikke har mange offentlige arbejdspladser, så det er i høj grad det private erhvervsliv, der er til stede i kommunen. Med den erkendelse følger også ansvaret for at gøre vilkårene for de private virksomheder og investorer gode i kommunen,” siger Martin Damm.

Kommunerne er generelt blevet mere ejendomsvenlige

EjendomDanmark har undersøgt forhold, som kommunerne selv har indflydelse på. Resultatet af erhvervsorganisationens ejendomsvenlighedsundersøgelse viser, at den gennemsnitlige ejendomsvenlighed er forbedret siden sidste år.

Blandt andet har 18 kommuner i årets løb reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 af landets 98 kommuner har en dækningsafgift på nul.

”Dækningsafgiften er en afgift på forretningsejendomme som butikker og kontorer. Beskatter kommunen dem unødigt, er man i virkeligheden med til at gøre vilkårene ringere for dem, der er med til at sikre vækst og beskæftigelse i kommunerne. Der hvor der stadig er dækningsafgift, vil der være lavere aktivitet i ejendommene, og det påvirker både den kommunale og den regionale økonomi,” siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i EjendomDanmark.

I år er der også sket forbedringer af grundskylden, som fire kommuner har sat ned, og ingen kommuner har hævet. Der er også sket forbedringer på den tid kommunerne bruger på at sagsbehandle byggesager. På landsplan er bruttosagsbehandlingstiden faldet med tre dage, mens nettosagsbehandlingstiden er faldet med 3,5 dage.

Billund Kommune er landets mest ejendomsvenlige kommune, mens Københavns Kommune er undersøgelsens mindst ejendomsvenlige kommune med en placering som nr. 98 ud af 98.

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunens private lejeboliger er regulerede eller ej
  • Bruttosagsbehandlingstid for byggesager viser den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtager byggeansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.
  • Nettosagsbehandlingstid for byggesager afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen. Det er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren og til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter.