/ Nyheder / Nye vejledninger om tv-overvågning i boligorganisationer

Nye vejledninger om tv-overvågning i boligorganisationer

Brugen af tv-overvågning falder under et komplekst lovgivningsmæssigt område. Derfor har Datatilsynet udarbejdet nye vejledninger om emnet.

Af

Tv-overvågning bliver mere og mere udbredt – særligt som et kriminalitetsforebyggende og -bekæmpende værktøj for boligorganisationer.

Datatilsynet har derfor offentliggjort nye vejledninger om brugen af tv-overvågning. En af disse vejledninger henvender sig til boligorganisationer, der ønsker at benytte sig af eller allerede benytter videoovervågning.

Komplekse regler

Det er vigtigt at forstå de regler, der findes på området, inden tv-overvågning tages i brug. Der er nemlig tale om et komplekst område lovgivningsmæssigt, idet der både skal tages højde for reglerne i tv-overvågningsloven, databeskyttelsesforordningen (GDPR), databeskyttelsesloven og straffeloven for at sikre sig, at overvågningen er lovlig.

Den nye vejledning er udarbejdet for at gennemgå de væsentligste regler angående brugen af tv-overvågning og hvad man som boligorganisation skal være særligt opmærksom på. Dog kan vejledningen anvendes som rettesnor i private udlejningsejendomme, da principperne for databeskyttelse er de samme.

Det sker