/ Nyheder / Nye retningslinjer for altaner skal give mere klarhed – men er unødigt rigide

Nye retningslinjer for altaner skal give mere klarhed – men er unødigt rigide

I Københavns Kommune arbejder man på nogle nye regler for opsætning af altaner. Det er godt med klarhed, men flere steder er de foreslåede dog unødigt ufleksible, mener EjendomDanmark.

Af

Mange københavnere har fået øjnene op for værdien af et lille uderum. Altaner er for mange således en stor berigelse af lejligheden, og det er ligeledes en tilføjelse, der kan være med til at gøre byrummet som helhed mere levende og attraktivt.

Men der er mange hensyn at tage, når der skal opsættes altaner, herunder bl.a. dagslys hos underboer, byrummets samlede fremtoning, risikoen for at naboerne kan kigge ind – for nu blot at nævne tre.

For at skabe klarhed arbejder Københavns Kommune på at formulere nye regler for opsætning af altaner. En del af de foreslåede regler er imidlertid unødigt stive. EjendomDanmark har derfor foreslået, at flere af retningslinjerne suppleres med klare dispensationsmuligheder, således at reglerne nemmere kan tilpasses de lokale forhold.

Samtidig er nogle af reglerne uklare, hvilket gør det svært for både borgerne og kommunen af forudse, hvor det vil være tilladt at sætte altaner op. Alt dette er EjendomDanmarks konklusion i et høringssvar, der netop er blevet sendt til Københavns Kommune. Du finder EjendomDanmarks høringssvar her:

Bemærkninger til høring over foreslåede retningslinjer for opsætning af altaner i Københavns Kommune

Københavns Kommune foreslår bl.a. følgende:

  • Et generelt forbud mod altaner på bygninger, der er opført før 1856.
  • Forbud mod opsætning af altaner mod gaden på bygninger, har en SAVE-værdi på 1 til 3.
  • Forbud mod altaner på bygninger med mange dekorationer.
  • En generel reduktion af de tilladte altanstørrelser på altaner mod gården.

De nye reger bliver forventeligt behandlet og vedtaget politisk i begyndelsen af 2021.

Kontakt