/ Nyheder / Nye regler for fremleje i høring

Nye regler for fremleje i høring

Reglerne for fremleje skal strammes, så der bliver bedre muligheder for at håndtere fremlejegivere, der udnytter fremlejetagere. Nyt lovforslag er nu i høring.

Af

Foto: BirgerNiss, istock

Lejere i Danmark har omfattende beskyttelse mod uretmæssigheder, men folk, der bor til fremleje, har ikke samme rettigheder og beskyttelse. Sådan er reglerne i dag.

Den situation skaber mulighed for udnyttelse af folk, der f.eks. lejer et værelse i en lejlighed, som en anden person har lejet i en ejendom. Når en lejer agerer som udlejer, er det således langt sværere at holde vedkommende til ansvar, hvis han eller hun agerer uretmæssigt over for sine fremlejere.

Det ønsker man at gøre noget ved politisk, og på baggrund af en række sager om fremlejeforhold, der er endt galt, har Indenrigs- og Boligministeriet derfor sendt et lovforslag i høring. Målet med lovforslaget er at stramme reglerne for fremleje, så fremlejetagere opnår en større beskyttelse end i dag.

Forslaget har også relevans for udlejere

Lovforslaget har på flere måder også relevans for udlejere og administratorer. Med lovforslaget ønsker Indenrigs- og Boligministeriet bl.a. at skabe bedre muligheder for udlejere til at opsige lejemål, hvor en lejer har ageret uretmæssigt over for sine fremlejere.

Indenrigs- og Boligministeriet foreslår også, at fremlejetagere i visse tilfælde kan gøre krav gældende over for udlejeren, som om lejeforholdet var indgået direkte med udlejeren og ikke med fremlejegiveren – det vil ifølge forslaget kræve, at udlejer ikke reagerer over for en lejer, der ikke overholder lejeloven i sit fremlejeforhold. Desuden vil man give huslejenævnene en styrket rolle i håndteringen af fremlejeforhold. 

EjendomDanmark er netop nu i færd med at udarbejde et høringssvar. Der er frist for at afgive kommentarer til lovforslaget den 8. juni 2021.

Kontakt

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.