/ Nyheder / Ny udgave af EjendomJura

Ny udgave af EjendomJura

EjendomJura er netop udkommet. Denne gang kan du blandt andet læse om afgørelser angående energibesparende arbejde og aftalt indslusningsrabat.

Af

I den nye udgave af EjendomJura kan læserne dykke ned i erhvervslejeretten og blandt andet læse om relevante afgørelser omhandlende energibesparende arbejde og aftalt indslusningrabat.

Energibesparende arbejde udgjorde forbedring

En afgørelse fra boligretten slog fast, at et energibesparende arbejde, som resulterede i en reduktion af ejendommens elforbrug, udgjorde en forbedring, hvortil der kunne varsles en lejeforhøjelse.

Udlejer havde efter et forbedringsprojekt bestående af udskiftning af taget, isolering i tagetagen og udskiftning af ventilationsanlægget i tagetagen, varslet en lejeforhøjelse på 5,88 kr. pr. m2.

Lejerne gjorde indsigelse mod stigningen. Afgørelsen blev truffet efter stemmeflertallet i boligretten, og udlejer fik medhold og kunne kræve lejen forhøjet som varslet.

Aftalt indslusningsrabat

Udlejer fik medhold i en sag om, hvorvidt lejen for et gennemgribende forbedret lejemål oversteg det lejedes værdi, og om lejerabatten, der var aftalt som indslusningsrabat, udgjorde en ulovlig trappelejeklausul.

I afgørelsen om indslusningsrabatten vurderede boligretten, at det fortsat er muligt at aftale en lejerabat i en kortere periode, hvilket inkluderer en indslusningsrabat. Derved kunne der ikke i dette tilfælde tales om en ugyldig trappelejeklausul.

Boligretten fandt, at den aftalte og faktiske leje utvivlsomt kunne godkendes.

Læs mere om disse to afgørelser og meget andet i EjendomJura, som du finder her

Det sker