/ Nyheder / Ny pulje til byhaver

Ny pulje til byhaver

En ny pulje skal give beboerne i de største byer nemmere adgang til grønne oaser. Puljen støtter etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser.

Af

summer, roof top garden, young adults, watering plants

Bolig- og Planstyrelsen åbner for puljen den 1. oktober 2022 og den vil kunne søges af både ejer- og andelsforeninger samt private udlejere i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

Om puljen

Der er afsat 3.5 mio. kr. årligt i 2022, 2023, 2024 og 2025, og der gives støtte med op til 50 % refusion for de tilskudsberettigede udgifter. Det kan omfatte omkostninger til organisering, forskønnelse, planlægning og indretning af byhaver, herunder til materialer mv.

Der gives ikke støtte til projekter, der allerede er igangsat, ligesom der ikke gives støtte til drift. Derudover gives der ikke støtte til anlæg af grønne områder, der tidligere har fået tilskud fra staten.

Sådan søger du puljen

Der åbnes for et digitalt ansøgningsskema den 1. oktober 2022 på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside, og ansøgningsfristen er 1. december 2022. Alle ansøgere får svar inden udgangen af 2022.

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af to kriterier: Afstand til et grønt areal og antal boliger, der vil få adgang til byhaven. Ansøgningen skal vedlægges et overordnet budget for projektet.

Vejledning

Bolig- og Planstyrelsen udgiver i september 2022 en vejledning, der guider gennem processen.

Læs mere hos Bolig- og Planstyrelsen