/ Nyheder / Ny oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Ny oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Andelsboligforeninger eller deres administratorer skal nu indberette oplysninger om solgte andelsboliger. EjendomDanmark forsøger at sikre en fleksibel metode.

Af

Foto: iStock/ffnn

Fra d. 1. juli 2021 skal administratorer eller andelsboligforeningerne indberette oplysninger om solgte andelsboliger. Det fremgår af en bekendtgørelse fra indenrigs- og boligministeren. 

Selve indberetning skal ske på ministeriets portal Andelsboliginfo.dk. Det er muligt at indberette kvartalsvist med en frist på 30 dage det pågældende kvartals udløb.

Nye oplysninger

Den nye indberetningspligt omfatter seks oplysninger fra ”nøgleoplysningsskema om andelsboligsalg”. Tre af dem er nye i forhold til den hidtidige version:

A3: Foreningens CVR-nr

Z2: Andelens adresse

Z3: Boligens andelsværdi

Z9: Boligafgift

Z18: Salgspris (kontantpris på andelsbeviset inkl. forbedringer og fradrag)

Z19: Dato for bestyrelsens godkendelse af salget

Felterne Z18 og Z19 gælder naturligt ikke ved kravet om at udlevere ”nøgleoplysningsskema om andelsboligsalg” til sælgende andelshaver.

Fleksibel metode

For at sikre, at indberetningen bliver så fleksibel som muligt, er EjendomDanmark i dialog med ministeriet og relevante systemudviklere om udarbejdelse af en god løsning. Den skal sikre, at administratorer kan indberette et kvartals solgte andelsboliger så let som muligt.

Bekendtgørelsen – inklusiv det nye skema – kan læses i sin helhed på retsinformation her.

Could not find post with assigned ID