/ Nyheder / Ny bygge- og boligaftale forventes at tage hånd om fejl i sammenskrivningen

Ny bygge- og boligaftale forventes at tage hånd om fejl i sammenskrivningen

Muligheden for at regulere huslejen via nettoprisindekset for gennemgribende moderniserede lejeboliger, blev ved en fejl ikke skrevet ind i den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2022. EjendomDanmark forventer efter den nye bygge- og boligaftale, at fejlen endelig vil blive rettet. Lovforslaget forventes at blive fremsat til oktober.

Af

Foto: iStock, Denja1

Med ikrafttrædelsen af den nye lejelov har særligt ét spørgsmål affødt både uro og usikkerhed: Hvorvidt der også fremover kan aftales nettoprisregulering i gennemgribende forbedrede lejemål eller ej.

Årsagen til usikkerheden er den ændrede struktur i den nye lejelov, der medfører, at der i øjeblikket savnes en udtrykkelig hjemmel til at aftale, at leje i gennemgribende moderniserede lejemål, jf. lejelovens § 19, stk. 2 (tidl. BRL § 5, stk. 2), kan reguleres efter nettoprisindeks.

Utilsigtet fejl

Det daværende indenrigs- og boligministerium anerkender, at der er tale om en utilsigtet fejl, og der blev allerede kort tid efter den nye lejelovs ikrafttræden fremsat et lovforslag, der skulle korrigere denne og en række andre fejl med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2023.

Lovforslaget blev udskudt af valgkampen og den efterfølgende regeringsdannelse. Nu fremgår det dog af den nye bygge- og boligaftale, at bl.a. lovforslaget om ændring af lejeloven, indeholdende rettelser som følge af fejl i forbindelse med sammenskrivning af lejelovgivningen, skal genfremsættes i det kommende folketingsår (2023/2024).

Vakuum i loven

Der kan ikke være tvivl om, at det ikke har været lovgiverens hensigt at ændre retstilstanden, men indtil lovændringen er vedtaget, er der selvsagt et vakuum i loven.

”Vi regner med, at lovforslaget igen bliver sendt til høring før sommerferien, hvor vi vil arbejde for at sikre, at den løser de reelle udfordringer i markedet. Realistisk bliver loven fremsat i efteråret, men vi vil gøre, hvad vi kan, for en hurtigere behandling,” siger Lena Hartmann, juridisk direktør i EjendomDanmark, og fortsætter:

”For ikke at belaste det i forvejen pressede huslejenævnssystem unødigt, kan vi kun opfordre til at der ikke igangsættes en stor række tvister om gyldigheden af de siden 1/7-22 indgåede aftaler, før vi ved, hvor loven kommer til at lande. Skulle der alligevel blive indbragt sager om spørgsmålet, bør de sættes i bero, indtil lovforslaget er endelig behandlet.”