/ Nyheder / Ny aftale om dækningsafgiften er et stort skridt i den rigtige retning 

Ny aftale om dækningsafgiften er et stort skridt i den rigtige retning 

En forligskreds har i dag indført et loft over stigningen af dækningsafgiften, der skal betales på baggrund af de nye – og endnu ikke offentliggjorte – ejendomsvurderinger. EjendomDanmark glæder sig over, at der fra politisk side er blevet lyttet til bekymringerne på branchens vegne.

Af

Ejendomsvirksomhederne venter ikke alene på nyt om vurderingerne på erhvervsejendomme. Det var også i 33 af landets kommuner krydret med en uvished om betaling af dækningsafgift – en skat pålagt erhvervslivet. For der var i modsætning til andre områder ikke sat et loft ind for stigningen ved overgangen til det nye system, hvilket har skabt stor usikkerhed og risiko for pludselige skattestigninger på flere hundrede procent.   

Derfor glæder det EjendomDanmark, at der fra politisk side er blevet lyttet til bekymringerne på ejendomsvirksomhedernes vegne, og at en forligskreds med regeringen og Liberal Alliance, Konservative og Radikale Venstre har indgået en aftale om at indføre et loft.  

”Politikerne er her gået et stort skridt i den rigtige retning. Det sikrer en mere skånsom overgang til det nye ejendomsskattesystem, hvor der var virksomheder, der kunne se frem til ekstreme stigninger med en uigennemtænkt efterregulering,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark. 

“Jeg ser det som forsinket rettidig omhu. Vi har i flere år påpeget, at der var en stor udfordring her, så vi glæder os over, at der nu kommer en løsning, som mildner skadevirkningerne – men den eliminerer den nu heller ikke helt.” 

Fortsat vilkårlighed 

For på trods af loftet vil mange virksomheder fortsat se frem til mangedoblinger af deres skattebetalinger. Da dækningsafgiften desuden er koblet sammen med de nye ejendomsvurderinger, er der også en bekymring for det element at tilfældighed, der ventes at følge med dem.

”Dette skridt beskytter mod noget af systemets vilkårlighed, men der kommer stadig til at ske en forskydning af skattebyrden mellem virksomhederne, som ikke nødvendigvis er bundet op på objektive og logiske kriterier. Men vi glæder os over, at aftalen er et udtryk for villighed til at finde løsninger,” siger Peter Stenholm.  

I tiden op til at dækningsafgiften skulle overgå til det nye system, havde flere kommuner valgt at sænke dækningsafgiften for at sikre et bedre erhvervsklima. Den store uvished har dog bremset det op, men det er Peter Stenholms forhåbning, at loftet og med tiden selve ejendomsvurderingerne kan genstarte det arbejde.  

”Når du ikke kender grundlaget, så er det selvfølgelig svært at lave ændringer ude i de enkelte kommuner. Men nu begynder puslespillet at være lagt, så forhåbentlig skubber den øgede klarhed gang i dialogen om at forbedre virksomhederne vilkår ude i kommunerne,” siger Peter Stenholm.