/ Nyheder / Nu udsendes årets ledelseserklæringer

Nu udsendes årets ledelseserklæringer

EjendomDanmark udsender i øjeblikket de årlige ledelseserklæringer. Formålet med dem er at sikre, at medlemmer, der udfører professionel ejendomsadministration, fortsat overholder de etiske normer.

Af

Det er tid til at underskrive årets ledelseserklæringer. Foto: iStock, fizkes.

Medlemmer i EjendomDanmark er underlagt de etiske normer for ejendomsadministration, som har til formål dels at værne om respekten for ejendomsadministration som et selvstændigt erhverv og dels at tjene som vejledning i pligter af etisk art for alle, der har med ejendomsadministration at gøre.

For at sikre at de af vores medlemmer, der udfører professionel ejendomsadministration, fortsat overholder de etiske normer, skal EjendomDanmark ifølge § 8 i organisationens vedtægter en gang årlig indhente en ledelseserklæring.

Det skriver du under på

Med ledelseserklæringen bekræftes det, at medlemmet fortsat har den krævede kriminalitets- og ansvarsforsikring, at medlemmet fortsat har kontoadskillelsen, og at medlemmet opfylder, synliggør og gør medarbejderne opmærksomme på de etiske normer i det daglige arbejde hos medlemmet. Medlemmet skal samtidig bekræfte, at medarbejderne hos medlemmet som minimum er efteruddannet svarende til de krav til efteruddannelse, der stilles i de etiske normer for ejendomsadministration.

Ledelseserklæringen indhentes fra alle medlemmer, der udfører administration, forvaltning eller Property Asset Management mv. af fast ejendom for andre, uanset om der er tale om administration af egne ejendomme, der ejes sammen med andre, eller om der er tale om administration af andres fast ejendom.

Ledelseserklæringer skal returneres senest den 30. april 2022.