/ Nyheder / Møde i erfa-gruppen i Aarhus

Møde i erfa-gruppen i Aarhus

Der har netop været møde i erfa-gruppen i Aarhus. Mødet blev holdt hos DLA Piper, og der blev blandt andet talt om nye domme.

Af

Erfa-gruppen i Aarhus holdt møde.

Erfa-gruppen i Aarhus holdt møde mandag den 24. april 2023 hos DLA Piper i Aarhus. På dagsordenen var nyere retspraksis om forskellige lejeretlige emner.

Opdatering på domme

Morten Dybro, DLA Piper, holdt et indlæg om tre domme. Den ene handlede om gyldighedsbetingelserne til en varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse, hvor det nu er fastslået, at der ikke er pligt til at oplyse lejeindtægten fra de lejemål, som er udlejet efter lejelovens § 19, stk. 2. Den anden dom handlede om kravene til de sammenligningslejemål, som fremlægges under tvister om lejefastsættelsen i lejemål i småejendomme, og i den sag blev det fastslået, at der skal være foretaget lejeregulering efter lejelovens § 23, for at lejemålene kan anvendes som sammenligningslejemål. På det grundlag blev lejers advokats sammenligningslejemål afvist. Den sidste dom handlede om en situation, hvor to lejere fik medhold i, at indførelse af betaling i et fællesvaskeri ikke var berettiget.

Mogens Dürr, EjendomDanmark, holdt et indlæg om to domme. Den ene handlede om en ophævelse på grund af betalingsmisligholdelse, hvor ophævelsen blev underkendt, fordi fremsendelse af påkravsskrivelse med anbefalet post i den konkret situation ikke var dokumentation for, at brevet var kommet frem til lejer. Den anden handlede om kravene til sammenligningslejemål i tvister om lejefastsættelsen for småhus-lejemål, og her blev det fastslået, at sammenligningslejemålene gerne måtte ligge i rene beboelsesejendomme, selvom småhuset både indeholdt beboelse og erhverv.

Mødet blev afsluttet med en let anretning og lidt vin til deltagerne.