/ Nyheder / MasterCard står klar med en ny løsning om BS Plus

MasterCard står klar med en ny løsning om BS Plus

Siden varslingen om ændringer i bestående BS Plus aftaler i efteråret har EjendomDanmark været i dialog med Mastercard og i fællesskab arbejdet på en bedre løsning i forhold til Betalings Service Plus. Fremfor en større ændring i strukturen, der skulle sikre gennemsigtighed, kan kunderne nu se frem til, at de kan holde fast i nuværende setup. En fuldmagtsløsning skal nu sikre, at løsningen forbliver compliant.

Af

Foto: iStock, jbk_photography

Tilbage i oktober varslede Mastercard en ny løsning vedrørende Betalings Service Plus, som også går under det korte navn BS Plus.  Fremover ville det kun være muligt at have én BS Plus-aftale tilkoblet ét CVR-nummer. Alt sammen som et led i at skabe mere gennemsigtighed omkring ordningen. Det nye tiltag skabte dog stor bekymring hos flere af EjendomDanmarks medlemmer, da tiltaget i sin oprindelige form lagde op til et meget stort manuelt arbejde. Især hos administratorer, der håndterer mange konti, tilknyttet mange CVR-numre, vil den varslede løsning have givet store praktiske udfordringer. For eksempel nødvendiggjort manuel bogføring fremfor det eksisterende automatiserede setup. 

For at komme udfordringerne til livs inviterede EjendomDanmark en række medlemmer i en Ad-hoc ERFA-gruppe, som igennem sparring og erfaringsudveksling siden har skabt en konstruktiv dialog med Mastercard og arbejdet for en optimering af det tidligere tiltag. 

Den nye løsning bliver en såkaldt fuldmagtsløsning. Den skaber den ønskede gennemsigtighed, som lå til grund for den oprindelig varslede ændring, men den muliggør samtidigt, at der kan tilkobles flere BS Plus- aftaler, og at man fortsat kan til ét CVR-nummer. 

“Medlemmerne kan dermed holde fast i deres etablerede betalingsflows og automatisering – hvis bare de har en fuldmagt,” lyder det fra Lena Hartmann, der er juridisk direktør i EjendomDanmark.  

Ros til medlemmerne  

Ifølge Lena Hartmann stod det hurtigt klart, at løsningen på udfordringen med den nye BS Plus-aftale skulle findes i samarbejde med EjendomDanmarks medlemmer. 

”Vores medlemmers input og erfaringer har virkelig været så givende for denne proces. På den måde har vi kunne fremvise konkrete eksempler på, hvorfor MasterCards forrige løsningsmodel ikke var optimal. Derfor vil jeg gerne rose vores medlemmer for at bidrage til gruppen og komme med gode løsningsforslag – og ikke mindst den tekniske viden,” siger hun.   

Hun forklarer, at det er særligt den konstruktive dialog, der har dannet grundlag for den nye fuldmagtsløsning.  

”Den oprindelige løsning havde ikke taget højde for, hvordan arbejdsprocesserne i branchen er. Derfor er vi også rigtigt glade for, at vi igennem konstruktive møder med MasterCard har kunne nå frem til en model, der er baseret på branchens input. Det har jo enorm stor betydning for vores medlemmer, at de kan udføre deres arbejde uden unødvendige administrative benspænd.” 

Allerede i næste uge (uge 19) kan kunderne forvente at der lander en besked i deres e-Boks fra Mastercard, som vil indeholde mere information vedrørende den nye fuldmagtsløsning.