/ Nyheder / Lejelovs-satser 2022: EjendomDanmark retter henvendelse til Boligministeriet

Lejelovs-satser 2022: EjendomDanmark retter henvendelse til Boligministeriet

For undgå potentiel forvirring om satser i forbindelse med den nye lejelov har EjendomDanmark rettet en henvendelse til Boligministeriet om lejelovs-satser for 2022. Læs ministeriets svar her.

Af

EjendomDanmark rettet en henvendelse til Boligministeriet om lejelovs-satser for 2022. Foto: iStock, AndreyPopov

I lov om leje og lov om boligforhold, der træder i kraft den 1. juli 2022, er en række satser, herunder hensættelser til indvendig vedligeholdelse, fastsat i 2021-niveau. Samtidig ophæves den nugældende lejelov og boligreguleringsloven pr. 1. juli 2022, og dermed bortfalder det grundlag, som beløbene i lejelovgivningen hidtil er blevet fastsat og reguleret ud fra.

Det betyder, at der opstod en vis usikkerhed om, hvorvidt der i 2022 skal foretages en regulering af de nye 2021-satser, når de nye satser skal anvendes af udlejerne fra 1. juli 2022.

Hvilke satser gælder?

EjendomDanmark har derfor rettet henvendelse til Boligministeriet for at få afklaret, dels om ministeriet mener, at der i 2022 skal foretages en regulering af satserne, dels hvilke satser ministeriet mener, der gælder for perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022. Læs Boligministeriets svar her. 

Vi opdaterer snarest oversigten over reguleringsbeløb på vores hjemmeside med de nye tal, der kommer til at gælde fra 1/7.