/ Nyheder / Landsretsdom vedrørende renteswapaftales gyldighed

Landsretsdom vedrørende renteswapaftales gyldighed

Østre Landsret har i en sag forholdt sig til en banks rådgivning til en andelsboligforening i forbindelse med indgåelse af aftale om renteswap.

Af

Østre Landsret har i en sag forholdt sig til en banks rådgivning til en andelsboligforening i forbindelse med indgåelse af aftale om renteswap.

Den 29. oktober 2015 afsagde Østre Landsret dom i den sjællandske A/B T sag mod Bank 2. Sagen drejede sig om en renteswap-aftale, som bank 2 i 2005 og i 2007 havde solgt foreningen, og som kostede foreningen et større beløb.

Landsretten fandt, at foreningen senest den 25. marts 2010 havde kendskab til omstændigheder, som kunne begrunde et muligt erstatningskrav på grund af utilstrækkelig rådgivning. Foreningen rettede først henvendelse til banken den 12. oktober 2011 og gjorde blandt andet gældende, at der ikke var oplyst om rentetillæg. Dette afviste banken ved brev af 23. november 2011, hvorefter foreningen senest fik kendskab til sit mulige erstatningskrav 1½ år senere. Der gik endvidere yderligere 1½ år før foreningen gjorde sit krav gældende over for banken. Foreningen fandtes ikke at have fremsat sin mulige ugyldighedsindsigelse inden rimelig tid, som derfor fortabtes ved passivitet. Landsrettens tog herefter bankens frifindelsespåstand til følge.

Vil du vide mere?

Når man administrerer andelsboligforeninger, er det nødvendigt at vide noget om hvilke regler, der regulerer området. Men der er mange forhold, der ikke er reguleret af loven og det kan være svært at få et overblik over, hvor man skal finde den rigtige information.

Læs mere om andelsboligforeninger