/ Nyheder / Kommune indfører omdiskuteret skat på fitnesscentre

Kommune indfører omdiskuteret skat på fitnesscentre

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal har – stik mod praksis – besluttet, at fitnesscentre skal betale dækningsafgift. Berørt ejendomsejer mener ikke, der er belæg for at opkræve den ekstra skat.

Af

Rudersdal Kommune har indført den omdiskuterede ejendomsskat på en ny type af erhverv: fitnesscentre.

Dækningsafgift. Mens det i mange kommuner er et ukendt begreb, så bliver afgiften i andre kommuner indkrævet i stor stil. Nu har Rudersdal indført den omdiskuterede ejendomsskat på en ny type af erhverv: fitnesscentre.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning er en udlejningsejendom i Holte nu ikke alene et sted, hvor trænende kan holde sig fitte. Den er et centrum for en uenighed mellem ejer og kommunen. Kernen i den er, om man kan opkræve dækningsafgift på fitnesscentre eller ej.

”I lignende øjemed”

I reglerne for dækningsafgift er der beskrevet en række erhverv, kommuner kan opkræve dækningsafgift fra – og så er der generelklausulen ”i lignende øjemed”. Tidligere har praksis været, at fitnesscentre ikke bliver regnet med i denne kategori, og derfor var undtaget fra dækningsafgiften.

Derfor er ejeren af den pågældende ejendom i Holte noget forundret over kommunens tiltag:

“Det er efter min opfattelse noget af et halmstrå, som Rudersdal Kommune griber efter her. Fitnesscentre er ikke umiddelbart dækket af ordlyden for de erhvervsvirksomheder, der kan pålægges dækningsafgift. Derfor skal man have det ind under den generelklausul, der er i reglerne. Og kan du få fitnesscentre ind under, så kan du få alle ind under,” siger Kenneth Søndergaard, direktør i Hovedstadens Ejendomsadministration.

Den udlægning bliver understøttet af, at Københavns Kommune i 2013 forsøgte at opkræve dækningsafgift på fitnesscentre. Her fastslog Østre Landsret, at der ikke var hjemmel til opkrævningen. Uagtet har Rudersdal Kommune altså besluttet at opkræve skatten.

Det er efter min opfattelse noget af et halmstrå, som Rudersdal Kommune griber efter her. Fitnesscentre er ikke umiddelbart dækket af ordlyden for de erhvervsvirksomheder, der kan pålægges dækningsafgift.

Morten Østrup Møller

Juridisk direktør

Kenneth Søndergaard vurderer, at dækningsafgiften på hans ejendom i centrum af Holte vil være omkring 40.000 kroner årligt.

”Udfordringen er selvsagt, at man på dette tvivlsomme grundlag vil gøre livet sværere for disse virksomheder i kommunen. Det bliver dyrere at drive fitnesscenter i Holte end i København. En helt urimelig situation”, siger han.

Borgmester holder fast

Når Kommunalbestyrelsen i Rudersdal tolker ordlyden ”i lignende øjemed” anderledes end tidligere praksis, er det blandt andet på baggrund af et notat, som kommunen har fået udarbejdet. Her bliver det konkluderet, at det er ”overvejende sandsynligt”, at en sag vil falde ud til den nordsjællandske kommunens fordel.

“Rudersdal Kommune har ikke tidligere opkrævet dækningsafgift fra bl.a. fitnesscentre. Vi er imidlertid blevet opmærksomme på, at hoteller og fitnesscentre, som alle bedriver kommerciel virksomhed, skal beskattes på lige fod med enhver anden virksomhed, der arbejder med indtjening som mål,” skriver Jens Ive (V),borgmester i Rudersdal Kommune i en skriftlig kommentar.

Af notatet fremgår det desuden, at også Lyngby-Taarbæk og Kolding Kommune enten har eller er ved at indføre dækningsafgift på fitnesscentre. Notatet redegør ikke nærmere for, hvorfor Østre Landsrets dom ikke gælder for fitnesscentre i Holte.

Foreholdt dommen fra 2013 skriver Borgmester Jens Ive:

”Den gamle dom fra Københavns Kommune har ikke retsvirkning for andre kommuner, og vores eksterne rådgiver vurderer ikke, at domstolene vil nå frem til samme afgørelse i dag”.