/ Nyheder / Huslejenævnssager og markedsstatistik vendt i Aarhus

Huslejenævnssager og markedsstatistik vendt i Aarhus

Fraflytningsopgørelser, sager fra huslejenævnet, markedsdata og nøgletal blev vendt i erfa-gruppe.

Af

Der blev blandt andet vendt nøgletal og data til erfa-møde i Aarhus.

Onsdag den 13. september var 16 deltagere fra erfa-gruppen for ejendomsadministratorer i Aarhus-området til møde ved TLK Ejendomsadministration.

På dagsordenen var blandt andet fraflytningsopgørelser, sager fra huslejenævnet, markedsdata og nøgletal. 

Vanskeligt at få medhold i tvister

Det tyder på, at det generelt er vanskeligt for udlejere at få medhold i tvister om fraflytningssager. Det fortalte Anette Kodahl, TLK Ejendomsadministration, og Anni Frandsen, CEJ, i et oplæg om deres erfaringer fra konkrete huslejenævnssager.

De fortalte, at huslejenævnene jævnligt helt eller delvist afviser udlejers krav om istandsættelse efter fraflytning. Dette er ofte på baggrund af, at der ikke foreligger billeder fra fraflytningssynet, at billederne ikke fuldt ud dokumenterer behovet for istandsættelse eller, at huslejenævnet ikke finder istandsættelsesomfanget eller -udgifterne rimelige.

Også blandt deltagerne til mødet var erfaringen, at huslejenævnene er meget tilbøjelige til at give lejerne medhold i fraflytningssager.

Markedsstatistik og dataindsamling

Udover drøftelsen af huslejenævnssagerne var der også oplæg fra Mikkel Alsø og Sinan Koca fra EjendomDanmark. De fortalte om EjendomDanmarks udarbejdelse af markedsdata og nøgletal.

De to gav mødedeltagerne indblik i, hvilke data og nøgletal man får adgang til, hvis man bidrager som dataindberetter til markedsstatistikken. Ligeledes redegjorde de for, hvordan der skabes et så bredt og detaljeret datagrundlag som muligt, når flere melder sig som dataindberetter.

Du kan læse mere om foreningsudvalg, netværk og erfa-grupper her.