/ Nyheder / Husk, at I skal aktivere digital kommunikation i boliglejemål, indgået før 1. januar 2018

Husk, at I skal aktivere digital kommunikation i boliglejemål, indgået før 1. januar 2018

Efter nye regler i lejeloven om digital kommunikation har EjendomDanmark lavet en brevskabelon, der kan downloades.

Af

I Huset Net den 25. oktober 2018 skrev EjendomDanmark om aktivering af de nye regler i lejeloven om digital kommunikation.

I den forbindelse har EjendomDanmark lavet en brevskabelon, som kan hentes her

Ved formuleringen af skabelonen har EjendomDanmark taget udgangspunkt i, at der kan kommunikeres både digitalt og med almindelig post mellem lejer og udlejer, og at den digitale kommunikation foregår via e-mail.

Da der er er tale om en skabelon, kan den selvfølgelig tilpasses til de konkret ønskede forhold. Af samme årsag er skabelonen uploadet som en word-fil, så der kan rettes og/eller tilføjes i den.

Såfremt I fx anvender e-Boks, anbefaler EjendomDanmark, at der i skabelonen tilføjes, at digital kommunikation kan ske både per e-mail og via e-Boks.

EjendomDanmark anbefaler desuden, at I ikke henviser til enkelte medarbejderes mailadresser, men til mailadresser der har en blivende karakter, der således ikke skal opdateres ved medarbejderskifte.

Skrivelsen kan jf. bemærkningerne til lovændringen først sendes til lejerne efter den 31. december 2018, og ændringen af kommunikationsformen vil gælde så snart skrivelsen er modtaget af lejerne. Vær opmærksom på, at lejerne fremover kan fravælge digital kommunikation med en måneds varsel.