/ Nyheder / Historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme

Historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme

2018 begynder med historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme. Det sker efter en årrække, hvor forventningerne til boligsektoren ellers har toppet på det professionelle investeringsejendomsmarked. Faldende forventninger til markedsleje og ejendomsværdi for boligejendomme kan være årsagen, fremgår det af ny markedsstatistik.

Af

Bygning i København. Foto: Peter Ivey-Hansen, Unsplash

Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger: Januar 2018 viser, at de danske markedsaktører på investeringsejendomsmarkedet har historisk høje forventninger til det fremtidige marked for kontorejendomme.

”Kontorområdet ser rigtig positivt ud, og det er også den sektor med de højeste forventninger, når man ser samlet på ejendomsværdi, markedsleje og udlejningsprocent. Faktisk har vi ikke før set højere forventninger til kontorsektoren, end vi ser lige nu. Den stigende interesse for kontorejendomme kan ses ved forventninger om stigende ejendomsværdi, stigende markedsleje og faldende økonomisk tomgang”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Den økonomiske tomgang for kontorejendomme er fortsat høj på 11,2 procent, viser foreningens seneste markedsstatistik – tomgang: Oktober 2017.

”Den økonomiske tomgang for kontorejendomme ligger dog stadig lidt for højt, men de optimistiske forventninger for sektoren giver grobund for, at den økonomisk tomgang på sigt kan falde”, forklarer Jannick Nytoft.

Forventninger til boligejendomme falder

Det positive fokus på kontorejendomme kan også skyldes faldende forventninger til boligsektoren, der tidligere har høstet markedsaktørernes positive forventninger. Her er der nu lavere forventninger til både markedsleje, udlejningsprocent og ejendomsværdi.

”Investeringsmarkedet for boligejendomme spås ikke de samme skyhøje takter, som vi tidligere har set i vores undersøgelse. Forventningen til boligejendomme har været faldende siden 2015, men det skal tilføjes, at sektoren falder fra et højt niveau. Det ændrer dog ikke på, at forventningen til ejendomsværdi for boligejendomme ikke har været lavere siden januar 2012, og når det sker, så kigger ejendomsinvestorerne mod andre sektorer, som nu blandt andet er kontorejendomme”, udtaler Jannick Nytoft.

Uændrede forventninger til totalt afkast for 2017

2017 forventes at slutte af med uændrede forventninger til det totale afkast, der som sidste kvartal ender på 5,8 procent.

”De stigende forventninger viser, som vi allerede har set i de forgangne kvartaler, at der er positive forventninger til ejendomme som investering, og til at de fortsat giver gode afkast. Ejendomme giver fortsat et godt afkast i forhold til obligationer”, siger Jannick Nytoft.

I 2018 og 2019 er forventningerne til det totale afkast steget med 0,1 og 0,2 procentpoint i forhold til sidste kvartal. Derudover viser markedsstatistikken, at forventningerne til det totale afkast for perioden 2017-2019 nu ligger over perioden 2008-2014.

”Det forventes altså, at der vil være en positiv værditilvækst, og det direkte afkast på ejendommene vil også stadig være fornuftigt”, udtaler Jannick Nytoft.

11,2 %

ligger den økonomiske tomgang for kontorejendomme, ifølge EjendomDanmarks seneste markedsstatistik.

Kontakt