/ Nyheder / Har du talt med din jurist i dag?

Har du talt med din jurist i dag?

Hvordan håndterer jeg huslejeloftet, og hvilke grønne tiltag på en ejendom er en forbedring? Hos EjendomDanmark kan medlemmer ringe ind dagligt for at få gratis juridisk rådgivning. Thit Korsbæk Topsøe-Jensen, juridisk chefkonsulent, er en af de mange jurister, der står klar til at svare på medlemmernes spørgsmål.

Af

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen har været ansat iEjendomDanmark i tre år og har en baggrund som cand.jur. Ud over sin rolle som juridisk chefkonsulent er hun nævnsmedlem i Københavns Huslejenævn, suppleant i Rødovre Huslejenævn samt lægdommer på Frederiksberg. Thit har tidligere arbejdet hos ejendomsadministrationsselskabet DEAS i deres juridiske afdeling.

Som forening, udlejer eller administrator af bolig- og erhvervsejendomme er der mange regler at holde styr på, og lovgivningsområdet ændrer sig løbende. Hver dag taler EjendomDanmarks jurister med medlemmer fra hele landet og hjælper med at besvare juridiske spørgsmål. Alene i november har 233 medlemmer henvendt sig om alt fra boligleje- og erhvervslejelovgivningen til reglerne inden for andelsbolig- og ejerforeninger.

Thit er en af de jurister, der møder medlemmerne gennem røret.

”Som jurist synes jeg, det er sjovt at formidle min ekspertviden til gavn for andre. Jeg rådgiver medlemmerne over telefonen, men også via de vejledninger, vi udarbejder, og gennem undervisning, hvor der altid er tid til spørgsmål om den enkeltes situation,” siger hun.

Spænder bredt

På den telefoniske rådgivning spænder spørgsmålene bredt – fra konkrete juridiske problemstillinger, til hvordan EjendomDanmark forholder sig til et politisk forslag eller lovændring.

”Det er noget af det spændende ved at være på rådgivningen – vi ved aldrig, hvad medlemmet ønsker hjælp til, men skal have svar parat,” siger Thit.

Rådgivningen er givende for medlemmet, der bliver hjulpet videre i en konkret sag, men også for EjendomDanmark, der kommer tæt på medlemmerne og deres hverdag. Den løbende dialog om de mange, forskelligartede juridiske problemstillinger gør nemlig, at EjendomDanmark har opbygget en solid vidensbank inden for ejendomsjura i praksis.

”Vi kan paragrafferne til fingerspidserne, men det er jo vores medlemmer, der anvender og kan fortælle os, hvor der opstår praktiske udfordringer, og hvad der virker. Den viden kan vi bruge til endnu bedre at målrette vores øvrige medlemstilbud,” uddyber Thit.

Hvor trykker skoen?

Er der tilpas mange medlemmer, der ringer ind om et bestemt emne, er det et tegn på, at der kan være behov for en artikel i EjendomDanmarks nyhedsbrev eller medlemsmagasin, men juristerne udarbejder også vejledninger eller arrangerer gå hjem-møder.

”Blandt andet har vi produceret en del materiale om huslejeloftet, hvor vi også har taget udgangspunkt i nogle af de tvivlsspørgsmål, vi har fået på rådgivningen,” siger Thit.

Juristerne lader sig også inspirere af medlemmernes problematikker, når de udarbejder undervisningsmateriale til de mange kurser og uddannelser, EjendomDanmark tilbyder.

”På den måde sikrer vi, at cases og spørgsmål bliver relevante for medlemmerne.”

Om den juridiske rådgivning

Som medlem af EjendomDanmark kan du altid søge efter hurtigt svar på de mest hyppige juridiske spørgsmål på hjemmesiden under fanen rådgivning. Her finder du også vejledninger om alt fra persondata og procedurer mod hvidvask til hjælp til klimaskærme, værdifastsættelse og generationsskifte.

Derudover kan du få telefonisk juridisk rådgivning mandag til fredag mellem kl. 9:00 og 15:30. Foreningsmedlemmer, der er medlem via en grundejerforening, kan få telefonisk juridisk rådgivning fredag mellem kl. 9:00 og 15:30.